BXVI: Mučeník je človek do krajnosti slobodný od sveta a svetskej moci pre Pana

6,200
Kultúra života

Při generální audienci 11. srpna mluvil papež o svobodě mučedníků. Řekl, že mučedník je osvobozen od světské moci, je to svobodný člověk, který dává celý svůj život Bohu.

Mučednictví vychází z Kristovy oběti na kříži. Mučedník následuje Pána až do konce, svobodně se rozhoduje zemřít pro spásu světa.

Sílu mu dává hluboká a intimní jednota s Kristem, řekl papež, protože mučednictví není výsledkem lidského úsilí, ale je to odpověď na iniciativu Boží, na dar jeho milosti.

Čteme-li životopisy svatých, býváme udiveni jejich odvahou tváří v tvář utrpení a smrti. Boží moc se plně projevuje ve slabosti, v chudobě těch, kdo se mu svěří a složí v něho svou naději.

Ale Boží milost nepotlačuje svobodu těch, kdo stojí tváří v tvář nutnosti mučednictví; naopak ji pozdvihuje. Mučedník je člověk do krajnosti svobodný - je svobodný od světské moci, od světa. Mučednictví je velkým činem lásky, jež odpovídá na nesmírnou lásku Boží.

Nevíme, řekl papež, je-li někdo z nás povolán k mučednictví; ale všichni jsme povoláni ke svatosti.