OSN chce kriminalizovat protest proti potratům

2,269
Kultúra smrti

Výbor pro lidská práva OSN pod vedením Navanethem Pillayové vydal počátkem července šokující zprávu, podle které by protesty proti propotratovým opatřením byly postaveny mimo zákon - rodiče, zdravotníci, úředníci a občanská sdružení podporující ochranu lidského života či protestují proti potratům u nezletilých dětí.
 
Zpráva, která se údajně zabývá "technickými směrnicemi" ohledně zdraví matek, zahrnuje jemně zahalenou propotratovou agendu.
 
Jedná se o útok na práva rodičů, svobodu svědomí a svobodu projevu.
 
 
Obsahuje 87 zmínek o "sexuálním a reprodukčním zdraví", z nichž 27 odkazuje na "sexuální a reprodukční práva". Tyto termíny jsou zneužívány politiky a orgány OSN na podporu potratů na žádost na celém světě.
 
Zpráva rovněž dvakrát zmiňuje komplexní sexuální výchovu a různé reference na zboží a služby v kontextu sexuálního a reprodukčního zdraví. Poukazuje na "nositele práv" a "poskytovatele služeb" a stanovuje jejich povinnosti, jako např. odstranění všech překážek v přístupu k sexuálním a reprodukčním službám jako jsou potraty, potratové prostředky a antikoncepce, definované jako "základní práva".
 
Nařizuje státům, aby jednaly proti překážkám, které kladou třetí strany proti agendě této zprávy, a zároveň aby zákony byla vymáhána "zodpovědnost států za soukromé skutky, jestliže nebudou státy schopny zabránit, vyšetřit a potrestat přestoupení práv".