Pápež VARUJE pred diktatúrou relativizmu a ateistickým extrémizom - prvý deň návštevy Británie

6,751
Kultúra života

UK 16. Septembra, 2010 (LifeSIteNews.com) – Už od prvého dňa svojej návštevy Británie sa pápež Benedikt XVI pustil do hlavných tém svojho pontifikátu – hrozby "diktatúry relativizmu“ a potláčaniu náboženskej slobody sekulárnymi vládami.

Benedikt vo svojom príhovore kráľovnej Alžbete II odsúdil „ateistický extrémizmus“, ktorý viedol k nacistickej brutalite. V postrehoch, ktoré boli jasne a cielene  venované obvineniam britských radikálnych sekularistov, poukázal na dlhú históriu ľudských práv v krajine s tisícami verných kresťanov.

Počas sv. omše slávenej v otvorenom priestranstve za jasného počasia Benedikt vo svojej homílii spomenul aj nebezpečenstvá našich časov, „keď hrozí, že diktatúra relativizmu zatemní nemennú pravdu o ľudskej prirodzenosti, osude a konečnom dobre.“

Jasne dal najavo, že potreba evanjelizácie je nesmierna a veľmi naliehavá. „Poniektorí by už dnes chceli úplne odstrániť vieru z verejnej diskusie, doslova ju privatizovať, alebo vieru dokonca označujú za ohrozenie rovnoprávnosti a slobody. Avšak práve viera je jedinou zárukou pravej rovnosti, slobody a rešpektu, pretože sa díva na ostatných ako na bratov a sestry.“

Škótsku mládež vyzval k tomu, aby sa nedali zlákať na peniaze, sex, drogy a pornografiu, pretože to prináša iba nešťastie.
Napriek neprajným predpovediam médií bola účasť na privítaní pápeža bohatá. Polícia mesta Glasgow potvrdila, že najmenej 100 000 ľudí zaplavilo ulice na privítanie pápeža. Sprievody s gajdami v plnej sláve značili udalosť stretnutia sa pápeža s kráľovnou.

Vo svojom príhovore kráľovnej sa Benedikt iba zľahka dotkol témy besnenia anti-katolíckych médií, ktoré predchádzali jeho návštevu. Žiadal britské médiá, aby sa správali podľa hodnôt kardinála Newmana, a aby sa prítomné publikum správalo s rešpektom, úprimnosťou a nezaujatosťou.
Benedikt taktiež spomenul historické dedičstvo  veľkých kresťanských vladárov (monarchov) Anglicka a Škótska, pripomínajúc, že „kresťanské posolstvo bolo neoddeliteľnou súčasťou jazyka, myslenia a kultúry národov týchto ostrovov počas viac ako tisíc rokov.“

Na adresu ohováračov z Národnej Sekulárnej Spoločnosti, ktorí pracujú na vytláčaní kresťanstva z verejného diania v mene „pluralizmu“ Benedikt ešte dodal: „rešpekt vašich praotcov k pravde a spravodlivosti, milosti a dobročinnosti pochádza z viery, ktorá aj naďalej zotrváva mocnou silou dobra vo vašom kráľovstve, na nesmierny osoh tak kresťanov ako aj nekresťanov.“

Benedikt zašiel ešte ďalej. Spomenul snahu Británie postaviť sa proti „ateistickému extrémizmu“, ktorý sa prejavoval v „nacistickej tyranii“, ktorá „sa pokúšala vytlačiť Boha zo spoločnosti a odoprela našu spoločnú ľudskosť mnohým, najmä Židom, ktorí vraj neboli hodní života.“
 „Kresťanskí kňazi a rehoľníci, ktorí šírili pravdu o láske odporovali postoju nacistov, a tak často za to museli zaplatiť vlastným životom.“
„Ako tak uvažujeme nad triezvou príučkou ateistického extrémizmu dvadsiateho storočia, nezabúdajme na to,  že vylúčenie Boha, viery a cností z verejného života nakoniec povedie k deformovanej predstave o človeku, spoločnosti, a tak aj k zredukovaniu vízie ľudstva a jeho osudu.“

Hilary White