Je to oficiálne: Kristus je Kráľom Poľska!

4,824
Jakub Betinský
Kultúra života

Ježiš bol vyhlásený za Kráľa Poľska počas ceremónie, ktorej sa zúčastnil aj prezident krajiny, Andrzej Duda.

Ceremónia sa udiala v sobotu v Kostole Božieho milosrdenstva v Krakove a jej liturgia bola o deň neskôr zopakovaná v kostoloch naprieč krajinou.

Podľa Konferencie poľských biskupov bola načasovaná tak, aby pripadla na koniec katolíckeho Jubilejného roku Milosrdenstva a 1050. výročie poľského kresťanstva.

Ceremónia obsahovala aj túto modlitbu: “Vládni nám v našich srdciach, Kriste! Vládni nám v našich rodinách, Kriste! Vládni nám v našich školách a univerzitách, Kriste! Vládni nám naprieč poľským národom, Kriste! Sľubujeme, že budeme chrániť Tvoju svätú bohoslužbu a hlásať Tvoju kráľovskú slávu, Kriste náš Kráľ – tak sľubujeme!”

Ďalej pokračovala: “Zverujeme ti poľský ľud a ich vodcov. Daj, aby vykonávali svoju právomoc spravodlivo a v súhlase s tvojimi zákonmi.. vládni nám, Kriste! Kraľuj v našej domovine a kraľuj v každom národe – na väčšiu slávu Najsvätejšej Trojice a záchranu ľudstva.”

Prvotný podnet na tento krok prišiel od poľskej zdravotnej sestry Rosalie Zelkovej, ktorá tvrdila, že na začiatku 20. storočia dostala zjavenie, že Ježiš by sa mal stať kráľom.

Predchádzajúci pokus pravicových poslancov z roku 2006 zlyhal a samotná cirkev bola proti nemu. Monsignor Tadeusz Pieronek, člen poľského episkopátu a rektor krakovskej Pápežskej teologickej akadémie, následne povedal: “Kristus nepotrebuje parlamentné rozhodnutie na to, aby sa stal kráľom našich sŕdc.

Bývalý poľský kráľ, Ján Kazimír, vyhlásil Pannu Máriu za čestnú kráľovnú tejto krajiny pred viac ako 350 rokmi.

Podľa Konferencie poľských biskupov tento skutok “nebol vyústením, ale začiatkom diela, ktoré nastolenie Ježiša Krista na trón Poľska a poľského národa predstavuje.” Biskupi zdôraznili, že Ježišova vláda sa nenanucuje a že úmyslom tohto “nastolenia na trón” nie je dodať Ježišovi na cti alebo moci, ale uznať na úrovni národa jeho zvrchovanosť nad vesmírom (zvýraznené editorom).

Biskup Andrzej Czaja po ceremónii povedal: “Nie je to vyhlásenie Krista za Kráľa, pretože on je kráľom. Je to vyhlásenie Krista za Kráľa Poľska. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a jeho vláda je nad celým vesmírom.” Dodal, že by sme uznať Kristovu nadvládu nad celým svetom a poddať sa jeho zákonu a jeho vôli.

Jeho nastolenie na trón alebo uznanie Krista za Kráľa Poľska “bolo vykonané v oficiálnej prítomnosti poľského prezidenta [Andrzei Duda]” 19. novembra a zopakovalo sa v mnohých poľských katedrálach a farnostiach v nedeľu, 20. novembra.