Pornografia v našom živote

1,984
Neutral

29. mája 2012 (AlbertMohler.com) – Prienik pornografie a manželstva je jeden z najväčších problémov mnohých dnešných  párov – vrátane kresťanských. Prenikavý mor pornografie reprezentuje jednu z najväčších morálnych výzev, ktorým čelí kresťanská cirkev v postmodernej dobe. S erotickosťou vtkanou do najhlbšieho srdca kultúry, oslavovanou v zábave a inzerovanou ako kus tovaru je virtuálne nemožné uniknúť prenikavému vplyvu pornografie v našej kultúre a v našich životoch.

Zároveň sa problém ľudskej hriešnosti od pádu prvých ľudí dodnes podstatne nezmenil. Neexistuje teologický základ pre  domnienku, že ľudské bytosti sú žiadostivejšie, bezbrannejšie pred sexuálnym pokušením alebo citlivejšie na úpadok sexuálnej túžby, ako to bolo v prípade predchádzajúcej generácie.

Dva znaky odlišujú prítomnosť od predošlých čias. Po prvé, pornografia sa stala mainstreamovou prostredníctvom inzerátov, komerčných obrázkov, zábavy a každodenného života. To, čo by bolo len pred pár desaťročiami nelegálne, je dnes bežným oblečením, bežnou zábavou a nezvyčajnou citlivosťou. Po druhé, explicitná erotika – spolu s pornografickými obrázkami, ich povesťou a symbolizmom – je teraz oslavovaná ako kultúrne dobro v niektorých oblastiach spoločnosti. Pornografia, dnes údajne siedmy najväčší biznis v Amerike, sa chváli svojimi vlastnými ikonami a verejnými predstaviteľmi. Zakladateľa Playboya Hugha Hefnera považujú mnohí Američania za model podnikateľského úspechu, sexuálneho potešenia a uvoľneného životného štýlu. Využitie Hugha Hefnera ako hovorcu pre pôvodne rodinnú sieť fast food reštaurácií v Kalifornii naznačuje, aké dôležité miesto získala pornografia v kultúre.

Z týchto dvoch spomenutých bodov vychádza tretia skutočnosť: väčšie vystavenie sa erotickej stimulácii zvyšuje potrebu stále väčšej stimulácie pre vzbudenie sexuálneho záujmu a udržanie pozornosti. Funguje tu zvláštny zvrat: veľké vystavovanie sa pornografii vedie k nižšej čistej návratnosti investície, t.j. čím viac pornografie človek pozerá, tým explicitnejšie musia byť obrázky, aby vzbudili záujem. Ako by to vyjadril postmodernista, aby „mala účinok”, musí používateľ pornografie zájsť ďalej.

Do tohto obrazu je potrebné pridať ďalšiu pravdu. Pornografia je hlavne, hoci nie exkluzívne, mužský fenomén. To znamená, že používatelia a konzumenti pornografie sú predovšetkým mužského rodu. V mene oslobodenia žien sa nejaká pornografia zameriava na ženský trh, ktorý za posledné roky vzrástol. Predsa len je to rozhodne „malý kútik” vo veľkej pornografickej ekonomike. Faktom ostáva, že mnohí muži platia veľa peňazí a trávia veľa času pozeraním a hľadaním pornografických obrázkov, aby sa sexuálne uspokojili.

Prečo je pornografia taký veľký biznis? Odpoveď leží v dvoch základných skutočnostiach. Po prvé, odpoveď musí mať korene v biblickom chápaní ľudských bytostí ako hriešnikov. Musíme brať do úvahy fakt, že hriech porušil každú dobrú stvorenú vec a následky hriechu prenikli do každej dimenzie nášho života. Sexuálna túžba, ktorá by mala smerovať k manželskej vernosti, a všetky dobrá spojené s touto najzákladnejšou inštitúciou, boli narušené, čo viedlo k devastačným účinkom. Skôr ako smerom ku vernosti, zmluvnému záväzku, plodeniu detí a zázraku vzťahu dvoch ľudí tvoriacich jedno telo, bol sex degradovaný na vášeň, ktorá okráda Boha o jeho slávu, oslavuje zmyselné na úrok duchovného a mení to, čo Boh zamýšľal ako dobré na deštrukciu v mene osobného naplnenia. Po druhé, odpoveď, ktorú môžeme dať na to, prečo tak veľmi vzrástla popularita pornografie, je založená na kresťanskom učení o hriechu. Ako hriešnici sme pokazili to, čo Boh bezchybne navrhol pre dobro Jeho stvorení a zmenili sme sex na karneval orgiastických potešení. Nielenže sme oddelili sex od manželstva, ale ako spoločnosť teraz pozeráme na manželstvo ako na bremeno, na cudnosť ako na rozpačitosť a na sexuálnu zdržanlivosť ako na psychologický problém. Náuka o hriechu vysvetľuje, prečo sme zmenili slávu Boha za koncept polymorfnej perverzity Sigmunda Freuda.

Okrem tohto musíme rozoznať, že kapitalistická ekonomika slobodného trhu odmeňuje tých, ktorí vyrábajú produkt, ktorý je atraktívny a zároveň vzbudzuje túžbu. Dodávatelia pornografie vedia, že uspejú usmernením ich produktov na najmenšieho spoločného menovateľa ľudstva – zvrátenú sexuálnu myseľ. Bez legálnych obmedzení bežných v predošlých generáciách majú teraz výrobcovia pornografie slobodu predávať svoje zbožie virtuálne bez obmedzení. Okrem toho svoj marketingový plán zakladajú na predpoklade, že jednotlivca možno zviesť k použitiu pornografie a potom bude „posadnutý” podľa vzorca závislosti na pornografických obrázkoch a potrebe ešte explicitnejšieho sexuálneho materiálu ako prostriedku na dosiahnutie sexuálneho vzrušenia.

V pozadí sa vynára fakt, že v našej hriešnosti sú muži priťahovaní k pornografii a desivo veľké percento mužov si vytvorí závislosť na pornografických obrázkoch pre svoje vlastné sexuálne vzrušenie a pre svoj koncept dobrého života, sexuálneho naplnenia a dokonca zmyslu života. Lekársky výskum dokumentuje rastúci príliv endorfínov: hormónov, ktoré vytvárajú v mozgu potešenie, keď sa človek pozerá na sexuálne obrázky. Pri zákone zníženého efektu je potrebná stále väčšia stimulácia na udržiavanie stáleho prílevu endorfínov do centier potešenia v mozgu. Bez vedomého vnímania toho, čo sa deje, to mužov ťahá do sveta väčšieho a väčšieho hriechu, väčšej a väčšej pornografie a nekončiaceho vymýšľania. Toto všetko začalo, keď si oko prvýkrát prezeralo pornografický obrázok a vytvorilo sa sexuálne vzrušenie.  

Postmoderný vek priniesol veľa zázrakov ako aj neuveriteľné morálne výzvy. Technologický pokrok a morálna zložitosť idú často ruka v ruke. Toto je najočividnejšie v prípade rozvoja internetu. Po prvýkrát v ľudskej histórii má teenager vo svojej izbe prístup k nesčítateľnému množstvu pornografických webstránok poskytujúcich každú sexuálnu rozkoš, zvrátenosť a potešenie. Dnešný teenager, ak nestroskotal na nejakom opustenom ostrove, pravdepodobne vie viac o sexe a jeho zložitostiach ako jeho otec, keď sa ženil. Okrem toho, to, čo veľa generácií poznalo len v predstavách, ak vôbec, teraz možno vidieť na webstránkach, platených či zadarmo. Internet priniesol medzištátnu diaľnicu pornografie do každej komunity s výjazdovými rampami pri každom termináli alebo osobnom počítači.

Pornografia reprezentuje jeden z najzákernejších útokov na posvätnosť manželstva a dobro sexu vo vzťahu dvoch ľudí v jednom tele. Oslava zhýralosti namiesto čistoty, povýšenie genitálneho potešenia nad všetky ostatné úvahy a rozklad sexuálnej energie ničia myšlienku manželstva, vedú k nevyčísliteľnej škode a rozvracajú manželstvo a manželskú zmluvu.

Autor: Albert Mohler

DISKUSIA k článku