Škótsko presadzuje homosexuálne „manželstvá“ napriek rozsiahlemu odporu

1,587
Kultúra smrti

Edinburg, 8. august 2012 (LifeSiteNews.com) – Škótska presbyteriánska cirkev The Free Church of Scotland vydala tento týždeň mediálne prehlásenie. Deklarovala ním, že „desiatky tisíc“ škótskych ľudí reagovalo na verejnú diskusiu týkajúcu sa zámerov vlády uzákoniť „homosexuálne manželstvo“ „definitívnym nie“. Vláda však aj napriek tomu pretláča plánované homosexuálne „manželstvo“, čím označuje „celú akciu za bezvýznamnú“, uviedla cirkev.

Podľa ich slov vláda „pohŕda jasným odmietnutím“, ktoré bolo vyjadrené drvivou väčšinou.

Hovorca cirkvi uviedol: „Rozhodnutie škótskej vlády presadiť tieto plány je zarážajúce, ak vezmeme do úvahy obrovský počet Škótov, ktorí sa vyjadrili, že sú proti novej definícii manželstva“.

„Škótska vláda má nielenže v úmysle predefinovať manželstvo, ale očividne chce zmeniť aj význam pojmu diskusia.“

Pôvodne mal byť návrh týkajúci sa „homosexuálnych manželstiev“ predložený vládou v júli,  pričom úmysel bol povoliť obe možnosti obradu – cirkevný aj civilný. Podľa údajov Kresťanského inštitútu boli dve tretiny zo 77 000 účastníkov verejnej diskusie proti plánovaným zmenám.

Medzitým právny kráľovský radca (QC) avizoval vláde, že právne rozvetvenie schvaľovaného „homosexuálneho manželstva“ bude rozsiahle. Varoval, že nielen náboženskí a civilní vykonávatelia obradov, ale každý, kto pôsobí vo verejnej funkcii a z morálnych dôvodov odmieta homosexualitu, bude nútený tieto manželstvá  schváliť a podporovať.

Kráľovský radca Aidan O’Neill predložil zoznam okolností, za ktorých bude homosexuálne „manželstvo“ zasahovať do práv občanov Škótska. Upozornil na niekoľko príkladov. Učitelia, ktorí by odmietli používať v triede „homosexuálne orientované“ materiály, môžu byť prepustení. Cirkevné školy budú mať zakázané učiť o prirodzenom manželstve. Nemocničný kaplán, ktorý by kázal o tradičnom manželstve, by mal byť potrestaný, a to aj v prípade, ak by v tom čase nemal službu. Pestúni by mohli byť vyčiarknutí z miestnych zoznamov  pestúnov pre vyjadrenie odporu voči „manželstvu“ rovnakého pohlavia. Podľa jeho slov by cirkevným skupinám, ktoré nesúhlasia s „homosexuálnymi manželstvami“, mohlo byť odopreté využívanie verejných zariadení.

V rovnakom čase škótsky poslanec Alasdair Allan MSP vyhlásil, že „pravdepodobne“ nepodporí vládu pri hlasovaní. Tvrdí, že veľká väčšina jeho voličov nemá istotu v sľubované „záruky“ náboženskej slobody a slobody slova.

Allan, ktorý pracuje ako minister pre školstvo, vedu a škótske jazyky uviedol: „Ľudia sa v tomto zmysle vyjadrili veľmi jasne. Nemajú istotu v zárukách týkajúcich sa existujúcich práv cirkví neparticipovať na povinnostiach vyplývajúcich z tohto vládneho plánu. Moje postoje musia odrážať názory ľudí v mojom volebnom obvode. Návrh si preštudujem, ale je nepravdepodobné, že ho v parlamente podporím.“

„Úroveň odpovedí určite naznačuje hĺbku pocitov na oboch stranách tvrdenia. Snažím sa si to poriadne premyslieť, každému sa vyhovieť nedá. Podľa môjho názoru voliči v tomto prípade vyjadrili svoj názor jasne“, dodal.

Bez ohľadu na tieto obavy a rozšírený odpor verejnosti vláda naďalej pokračuje vo svojom pláne. Hovorca odpovedal: „Sme si úplne istí v otázke ochrany slobody slova a slobody náboženského vyznania v rámci návrhov manželstiev rovnakého pohlavia.“

„Deklarovali sme, že v prípade pokračovania tohto legislatívneho zámeru budeme so zúčastnenými stranami rokovať o rozsahu záujmov a o tom, akú dodatočnú ochranu by mal návrh obsahovať.“

Tento týždeň vyšlo najavo, že škótski ministri chcú proces pozastaviť do času, kým nebude zmenený Zákon o rovnosti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej aj ako „zákon“), aby bola zaručená ochrana slobôd tých, ktorí sú proti homosexuálnym „manželstvám“. Avšak aj napriek podobným uisteniam zo strany Blairovej labouristickej vlády bol zákon použitý ako zámienka na vynútenie zatvorenia alebo sekularizácie všetkých katolíckych adoptívnych agentúr v krajine. Tiež bol základom pre viaceré súdne žaloby proti majiteľom ubytovaní typu Bed&Breakfast, ktorí odmietli umožniť partnerom rovnakého pohlavia deliť sa o spoločnú posteľ vo svojom dome.

Škótska zástupkyňa prvého ministra Nicola Sturgeon uviedla: „Škótska vláda sa vyjadrila jasne - žiadny náboženský zbor nebude nútený vysluhovať manželské obrady osôb rovnakého pohlavia. A to dnes opakovane zdôrazňujeme. Takáto ochrana je poskytovaná na základe existujúcich Zákonov o rovnosti.“

„Podľa nášho názoru je potrebné poskytnúť určitú istotu ochrany jednotlivým vykonávateľom obradov, ktorí majú rozdielny názor ako náboženský zbor, ktorý súhlasí s obradmi osôb rovnakého pohlavia. Pre takéto prípady je potrebné prijať dodatok k zákonu o rovnosti.“

Vláda medzitým ohlásila ďalšiu verejnú diskusiu za účelom zohľadnenia dôsledkov pre slobodu prejavu a ochranu náboženskej viery učiteľov a rodičov detí na verejných školách.

Hovorca organizácie Škótsko za manželstvo vyhlásil, že plány nevyhnutne „potrestajú tých, ktorí nesúhlasia s predefinovaním manželstva“.

„Ignorujú vlastnú verejnú diskusiu a oznámili, že budú pokračovať v prijímaní tejto legislatívy. Aj napriek tomu, že záujmy občianskej slobody stále nie sú vyvážené“, povedal.

„Je zrejmé, že návrhy boli od začiatku neuvážené a zle premyslené, bez zohľadnenia názorov veľkej väčšiny ľudí v krajine, vrátane veriacich.“

„Teraz plánujú ďalšiu diskusiu. Budú jednoducho debatovať a debatovať, až kým nedostanú odpoveď, akú chcú počuť? Ak áno, ich pokračujúce pózovanie ohrozuje občianske práva veriacich ľudí.“