OSN podporuje prostitúciu, jej pokles by mohol byť škodlivý

3,786
Kultúra smrti

NEW YORK,  24. február (C- FAM)- Organizácia spojených národov aktívne financuje úplnú legalizáciu prostitúcie s podporou generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona.  Agentúra spolupracuje aj s advokátskou skupinou zastupujúcou prostitúciu, ktorá spolupredsedá poradnej skupine pre HIV a "sexuálnu prácu".

UNAIDS, spoločný program hlavných agentúr OSN, podporuje program "sexuálnej práce" pod zámienkou, že jej zníženie by mohlo byť škodlivé v boji s HIV/AIDS  a v predchádzaní diskriminácie zraniteľných skupín.

Jednou z organizácii financujúcou  UNAIDS je aj Sieť projektov sexuálnej práce (Network of Sex WORK Projects).  Sieť je odporúčanou webstránkou  pre kontroverznú  Medzirezortnú pracovnú skupinu mladých (IYWG), ktorá je financovaná OSN. NSWP sa opisuje ako "aliancia sexuálnych pracovníkov a organizácií, ktoré poskytujú služby sexuálnym pracovníkom a a chránia zdravie a ľudské práva sexuálne pracujúcich."

Na ich webstránke NSWP vlastne nahrádza termín prostitútka výrazom "sexuálny pracovník". "Viac ako samotnú politickú korektnosť mal tento posun v jazyku dôležitý vplyv na globálny prechod chápania sexuálnej práce na pracovný pomer a ukazuje riešenie mnohých problémov, ktorým musia čeliť sexuálni pracovníci. Je teda otázkou označenia sexuálnej práce a reprezentuje väčšie uznanie sexuálnych pracovníkov ako nositeľov práv, ktorí majú možnosť niečo zmeniť,"  hovorí NSWP.

Jednou z hlavných publikácií tejto organizácie je "Ako robiť sexuálnu prácu bezpečne". V úvode publikácie sa píše: "Vo všeobecnosti majú sexuálne pracujúci  mnoho sexuálnych partnerov. To však samo o sebe nemusí zvýšiť šance nakaziť sa HIV. Ak sexuálni pracovníci budú kondómy používať dôsledne a správne, tak sa nenakazia HIV- nezáleží na tom, koľkých klientov budú mať. To znamená, že sexuálna práca môže byť bezpečná. "

Kapitola číslo 5 tejto príručky je nazvaná "Bezpečný predajný sex" a ponúka fotografie vyučujúceho,  demonštruje použitie kondómu pri orálnom sexe. Kapitola ďalej ponúka rady typu "sexuálni pracovníci potrebujú mnoho zručností, ktoré im pomôžu maximalizovať svoje príjmy a znížovať ich vystavenie sa HIV."

V máji 2009 bola NSWP menovaná spolupredsedať Poradnej skupine UNAIDS pre HIV a Sexuálnu prácu spolu s UNAIDS. Rok predtým bola táto organizácia nápomocná pri vydávaní revidovaných Metodických pokynov UNAIDS o HIV a sexuálnej práci.

Úvod do publikácie cituje prejav, ktorý mal generálny tajomník OSN Ban Ki-moon na medzinárodnej konferencii o AIDS v roku 2008, v ktorom volal po zastavení kriminalizácie sexuálnej práce, užívania drog a homosexuálneho styku. "...Vo väčšine krajín zostáva legálna diskriminácia žien, mužov, ktorí majú pohlavný styk s inými mužmi, sexuálne pracujúcich, užívateľov drog a etnických menšín, " hovorí Ban. "To sa musí zmeniť. ...V krajine bez práv na ochranu sexuálne pracujúcich, užívateľov drog a mužov, ktorí majú homosexuálny styk, má len zlomok obyvateľov prístup k prevencii."

Posledný príbeh UNAIDS uvádza projekt v Guyane, ktorý je spolufinancovaný aj vládou USA a Medzinárodnou organizáciou práce (Internal Labor Organization), ktorý sponzoruje sexuálnych pracovníkov aby propagovali kvalitné preventívne opatrenia proti HIV. Príbeh uvádza, že "ILO má v úmysle zopakovať toto partnerstvo s ďalšími organizáciami sexuálne pracujúcich a osloviť rôzne skupiny pracujúcich po celej krajine."

Tento článok bol reprodukovaný s povolením www.c-fam.org

 

DISKUSIA k článku