Brožúrka dáva inštrukcie vedúcim americkej armády na riešenie správania sa homosexuálov

1,663
Kultúra smrti

Washington D.C., 23. marca, 2011 (LifeSiteNews.com) - Nová brožúrka vysvetľujúca ako by mali vojenskí úradníci zaobchádzať so správaním homosexuálov bola rozposlaná do štyroch zložiek americkej armády, oznámil vo štvrtok denník Washington Times.

Príslušník americkej námornej pechoty, ktorá vždy najviac kládla odpor proti zmenám v postoji k homosexualite, dal denníku Washington Times kópiu tejto brožúrky. Brožúrka vysvetľuje, ako by mali úradníci konať v daných situáciách teraz, keď nie je otvorená homosexualita priestupkom trestaným prepustením zo služby.

„Situácia: Ste vedúci dôstojník vášho útvaru,” uvádza sa v jednej sekcii poskytnutej denníku. „Počas nákupu v miestnom nákupnom stredisku cez víkend spozorujete dvoch mladých vojakov oblečených v civile pridelených k vášmu útvaru ako sa v jedálni objímajú a bozkávajú.”

„Problém: Zásady správania. Je to v rámci zásad osobného a profesionálneho správania sa?”

Odpoveď: „Ak spozorované správanie presahuje prijateľné hranice definované v zásadách správania pre váš útvar a americkú námornú pechotu, mala by byť urobená vhodná náprava. Váš posudok by mal byť urobený bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.”

Dokument ponúka niekoľko ďalších vodítok pre vojenský život: regrúti nemôžu napríklad neschvaľovať uvedenie do úradu otvoreného homosexuálneho žiadateľa, avšak velitelia môžu rešpektovať žiadosť vojaka, ktorý nechce zdieľať sprchové priestory s otvorenými homosexuálmi.

A napriek tomu, že vojenskí kňazi budú môcť stále vyjadrovať svoj pohľad na homosexualitu, dokument prichádza s varovaním, že toto pravidlo sa musí týkať náboženského presvedčenia.

„Od príslušníka americkej námornej pechoty sa očakáva, že bude poslúchať platné nariadenia a podriadi sa potrestaniu alebo nepriaznivému administratívnemu konaniu, dokonca aj vtedy, ak je tento čin založený na pevnom a úprimnom morálnom alebo náboženskom presvedčení,” píše sa v dokumente poskytnutom denníku Washington Times.

Prezident Obama podpísal minulý rok 22. decembra zrušenie vojenského pravidla „Nepýtaj sa, nerozprávaj” týkajúceho sa homosexuality. Minister obrany Spojených štátov amerických, Robert Gates, ktorý práve schválil toto zrušenie, musí ešte oficiálne potvrdiť, že zmena nepoškodí vojenskú pripravenosť pred tým, než bude zákaz oficiálne odstránený.

DISKUSIA k článku