Vatikán odkazuje OSN: netreba sa báť mať deti

4,070
Kultúra života

NEW YORK, 14. Apríl, 2011 (LifeSiteNews.com) - Stály pozorovateľ Vatikánu pri OSN v nedávno naliehal na túto medzinárodnú organizáciu, aby upustilo od svojich politík, ktoré považujú rodenie detí za “vec, ktorej sa treba obávať skôr ako ju podporovať” a marginalizujú chudobných ako “bezvýznamné objekty,” ktorých populácia by sa mala znížiť.

Arcibiskup Francis Chullikatt, Apoštolský Nuncius a stály pozorovateľ Svätej stolice, sa vyjadril, že politika OSN musí byť nasmerovaná na podporu rodiny a tak by mala “podporovať novú etiku rozvoja.”

“Mnoho diskusií v dnešnej dobe je bohužiaľ naďalej vedených falošnou predstavou, že v kontexte rastu populácie, samotný akt dávania života by mal byť obávaným namiesto toho aby bol podporovaný,” pokračuje Chullikatt.

“Takéto myslenie je založené na radikálnom individualizme, ktoré vidí ľudskú reprodukciu ako tovar, ktorý musí byť regulovaný a vylepšovaný, s cieľom dosiahnuť väčšiu trhovú výkonnosť a rozvoj.”

Chullikatt zdôraznil “prvoradú dôležitosť rešpektovania vnútornej dôstojnosti ľudských bytostí v akejkoľvek snahe o rozvoj” a dodal, že strach z dôsledkov preľudnenia na životné prostredie je postavený na “už dávno vyvrátenej teórii.”

“Tieto obavy prispievajú ku vzniku rôznych foriem reprodukčných technológií, ktoré ničia podstatu ľudskej sexuality.”

Arcibiskup kritizoval predovšetkým správu generálneho tajomníka OSN za to, že vedie k presvedčeniu, že miera pôrodnosti v rozvojových krajinách je problém, ktorý by mal byť zastavený. Svoje myšlienky nazval “tragická teória,” čím naznačil, že utrpenie chudobných vo svete by malo byť zmiernené odstráneným chudobných samých.

“Tento skreslený svetonázor považuje chudobných za problém, ktorý má byť zužitkovaný a zvládnutý, ako by boli bezvýznamnými objektmi a nie unikátnymi a cennými osobami s vrodenou dôstojnosťou, ktoré potrebujú plné zaangažovanie a pomoc medzinárodnej komunity, aby mohli naplno dosiahnuť svoj potenciál,” dodal arcibiskup.

DISKUSIA k článku