V Európe sa rodí málo detí, experti dvíhajú prst

4,839
Kultúra života

LUXEMBOURG, 11. Apríl, 2011 (LifeSiteNews.com) - Štúdia Eurostatu (štatistický úrad pri EÚ) odhalila, že medzi rokmi 2003 a 2009, stúpla priemerná plodnosť v 27 krajinách EÚ z hodnoty 1,47 detí na jednu ženu, na úroveň 1,60.

Napriek tomu úroveň pôrodnosti ostáva hlboko pod hranicou obnovovania populácie. Tá je stanovená na 2,1 dieťaťa na jednu ženu na udržanie konštantnej veľkosti populácie, pri absencii migračných tokov.

“Tretia demografická správa,” vydaná 1. apríla, 2011, uvádza, že každý rok sa v EÚ narodí okolo 5 miliónov detí a asi 2 milióny ľudí imigruje z vonkajších krajín. I keďpočet pôrodov momentálne prevyšuje počet úmrtí len o malé množstvo, rapídne starnutie populácie bude vyžadovať väčší prísun imigrantov na to, aby sa zabránilo zmenšovaniu populácie v budúcnosti.

Správa upozorňuje, že v 4 krajinách - Bulharsku, Litve, Lotyšsku a Rumunsku - už teraz klesá populácia za čím stojí kombinácia prevyšujúceho počtu úmrtí nad pôrodmi a emigrácie.

Taktiež sa uvádza, že do roku 2014 sa začne rapídne zmenšovať populácia obyvateľstva EÚ v produktívnom veku. Táto zmena nastane v dôsledku zmenšovania sa a odchodu baby-boomovej, povojnovej generácie do dôchodku.

Podiel populácie staršej ako 65 rokov sa má zvýšiť zo 17.4% v roku 2010 na 30.0 % v roku 2060, výsledkom čoho bude nepomer medzi ľuďmi v produktívnom veku (medzi 19 a 65) a ľuďmi, ktorých živia.

V roku 2010 mala EÚ asi troch pracujúcich ľudí (ľudí v produktívnom veku 19 až 65) na každých dvoch závislých ľudí (detí do 19 alebo ľudí v dôchodku nad 65). V roku 2060 sa tento pomer podľa predpovede Eurostatu zmení v 27 krajinách EÚ na približne jedna k jednej.

Súčasná populácie EÚ zahŕňa 32,4 milióna cudzincov - 6,5% z celkovej populácie asi pol miliardy ľudí. 12,3 milióna z cudzincov tvoria občania EÚ27, žijúci v inom členskom štáte, a 20,1 milióna tvoria občania zo štátov mimo EÚ27.

V roku 2010 bol najväčší počet cudzincov v Nemecku (7,1 milióna ľudí), nasledovalo Španielsko (5,7 milióna), Anglicko (4,4 milióna), Taliansko (4,2 milióna) a Francúzsko (3,8 milióna). Takmer 80% cudzincov v EÚ27 žilo v týchto piatich členských krajinách.

Zatiaľ čo odborníci v správe odhadujú, že plodnosť sa bude aj naďalej okrajovo zvyšovať, pravdepodobne na úroveň niečo cez 1,7 dieťaťa na jednu ženu, stabilita populácie bude závisieť od imigrácie.

Členské štáty z najvyššou plodnosťou sú Írsko (2,07), Francúzsko (2,00), Spojené Kráľovstvo (1,96 v roku 2008) a Švédsko (1,94). Všetky tieto štáty sa približujú hranici obnovovania populácie - 2,1.

Najnižšie úrovne boli zaznamenané v Lotyšsku (1,31), Maďarsku a Portugalsku (obe 1,32) a Nemecku (1,36).

Najväčšie zvýšenie pôrodnosti v skúmanom období bolo pozorované v Bulharsku (z 1,23 dieťaťa na jednu ženu v roku 2003 na 1,57 v roku 2009), Slovinsku (z 1,20 na 1,53), Českej republike (z 1,18 na 1,49) a Litve (z 1,26 na 1,55).

Dĺžka života sa zvýšila vo všetkých členských štátoch za posledných 50 rokov v priemere o 10 rokov pre ženy aj mužov a v súčasnosti dosahuje 82,4 rokov pre ženy a 76,4 pre mužov (2008).

Štúdia taktiež zaznamenala, že priemerný vek žien pri prvom pôrode sa za posledné tri desaťročia výrazne zvýšil. Najvyšší (priemerný) vek pri prvom pôrode v roku 2009 bol v Írsku, na úrovni 31,2 rokov. Nasledovalo Taliansko s 31,1. Najnižšia hodnota čo sa týka veku, bola zaznačená v Bulharsku - 26,6, nasledovaná Rumunskom s 26,9. V 13 z 27 krajín EÚ mali ženy tendenciu mať deti až vo veku 30 a viac rokov.

Na záver odborníci dodávjú, že starnúca populácia, nízke úrovne plodnosti, zvyšujúca sa dĺžka života a stála vysoká imigrácia bude pre EÚ znamenať vážny demografický problém.

Abstrakt z reportu Eurostatu s odkazom na celý článok nájdete tu.

DISKUSIA k článku