Young-African-Family-810x500.jpg

Prečo zmluva EÚ o LGBT znamená skazu pre africké, karibské a tichomorské krajiny

52
Kultúra smrti

(LifeSiteNews) - 15. november 2023 môže byť tragickým dňom pre Afriku a celý karibský a tichomorský región. Je to deň, ktorý si Európska únia (EÚ) vyhradila na to, aby vyvíjala nátlak na africké, karibské a tichomorské krajiny (AKT) alebo ich prinútila podpísať klamlivo a eufemisticky vytvorenú dohodu o LGBT medzi EÚ a krajinami AKT.

Možno viete, že v posledných mesiacoch bolo zvolaných niekoľko stretnutí medzi EÚ a poslancami AKT, ktorých cieľom bolo prinútiť vedúcich predstaviteľov AKT podpísať kontroverznú dohodu o LGBT. Napríklad 28. novembra 2022 sa v Bruseli uskutočnilo kľúčové stretnutie ministrov EÚ a AKT s cieľom potenciálne vyvinúť väčší tlak na ministrov AKT, aby presvedčili predsedov vlád krajín AKT podpísať spornú dohodu o LGBT. Ďalšie stretnutie s rovnakým cieľom sa konalo v Bruseli od 19. do 28. júna 2023.

Tieto stretnutia sa skončili v slepej uličke, keďže poslanci a vedúci predstavitelia krajín AKT sa ostro postavili proti podpisu dohody AKT - EÚ. Preto nás dnes šokovala správa, že 15. november bol naplánovaný na podpis ofenzívnej dohody o LGBT. Na mieste sú tieto otázky: Urobili šéfovia vlád krajín AKT v tejto veci kompromis a teraz súhlasili s podpisom kontroverznej dohody AKT - EÚ? Ak áno, prečo? Konzultovali vedúci predstavitelia afrických krajín svoje parlamenty a svoj ľud predtým, ako súhlasili s podpisom dohody? Prečo africké médiá neinformovali o rokovaniach medzi EÚ a krajinami AKT od roku 2021?

Jedna vec je istá. Ak vlády krajín AKT podľahnú zastrašovaniu zo strany EÚ’a podpíšu túto dohodu, bude to pre krajiny AKT znamenať zánik. Prečo? Pretože cieľom dohody je predovšetkým homosexualizácia a LGBTizácia krajín AKT. Táto dohoda, ktorá má podobu zmluvy, je klamlivo a zákerne formulovaná s cieľom vnútiť krajinám AKT agendu EÚ’LGBT.

Krajiny AKT musia jednomyseľne povstať a postaviť sa proti podpisu tejto dohody. Prečo? Pretože po podpise dohody budú automaticky zrušené tvoje ústavy a národné suverenity krajín AKT. Na rozdiel od Monroeovej doktríny krajiny AKT uplatňujú v rámci medzinárodného práva dualistickú doktrínu. Napríklad na základe oddielu 12 nigérijskej ústavy z roku 1999 zmluva podpísaná nigérijskými politickými lídrami nemá v Nigérii silu zákona, kým ju neratifikuje a neuloží do vnútroštátneho práva národné zhromaždenie. Dohoda o LGBT však bola formulovaná tak rafinovane, že po jej podpísaní krajinami AKT automaticky nahrádza ich vnútroštátne zákony a ustanovuje LGBT ako ich nový zákon.

Je neuveriteľné, že Západ povýšil barbarský akt zasúvania penisu do konečníka alebo prstov do vagíny na civilizačnú hodnotu. Konečník je určený na vylučovanie odpadu; odpad vychádza z konečníka. Dnes sa nás však Západ snaží naučiť pravý opak. Žiaľ, Západ sa nás pokúša presvedčiť, že vykonávanie análneho styku je forma štátnickej činnosti, ktorá nahrádza dôležitejšie záležitosti.

Ak ide o EÚ, USA a mnohé časti Európy, každá krajina, ktorá neschvaľuje praktiky vkladania penisu do konečníka, sa považuje za krajinu, ktorá si neplní svoje medzinárodné záväzky. LGBT krajiny sa môžu javiť ako hviezdy, ktoré odrážajú svetlo, sú to však bezodné mraky, ktoré unáša vietor erotiky. Podobajú sa bezplodným stromom v neskorej jeseni alebo divokým morským vlnám, ktoré na verejnosti vyvrhujú svoju penu ako zvratky. Aká hanba! Kam sa podela verejná hanba?

Príklad americký prezident Joe Biden urobil z práv LGBT ústredný bod americkej zahraničnej politiky. Preto Biden nariadil, aby sa americká vlajka vyvesila spolu s vlajkou “Pride”, ktorá predstavuje Ameriku ako krajinu priateľskú k LGBT. Vláda USA teraz prenasleduje Ugandu za to, že prijala protihomosexuálne zákony.

V nedávnych výrokoch Biden tvrdil, že práva LGBT sú univerzálnym medzinárodným právom. Zdá sa, že nechápe, že medzinárodné právo je záväzné na základe súhlasu národov. Neuvedomuje si, že konsenzus dosiahnutý na rôznych konferenciách OSN je taký, že zákony prijaté v každej rozvojovej krajine vrátane Nigérie a ďalších afrických štátov musia odrážať rozmanité sociálne, hospodárske a environmentálne podmienky krajiny a zároveň rešpektovať ich náboženské a kultúrne zázemie a filozofické presvedčenie.

Krajiny AKT by preto nemali podpísať dohodu 15. novembra ani v žiadny iný deň. Namiesto toho, aby podpísaním dohody podľahli skrytému zastrašovaniu a vydieraniu zo strany EÚ’by mali potvrdiť svoju zvrchovanosť a 15. novembra od EÚ odstúpiť.

Odpovedané: Namíbia odmieta zmluvu s EÚ, ktorá by mohla africkým krajinám vnútiť program zameraný proti životu a pro-LGBT

Krajiny AKT sú suverénne národy. EÚ by nám nemala diktovať. Už nie sme pod kuratelou našich bývalých koloniálnych pánov. Ak sa EÚ rozhodne zastaviť poskytovanie finančnej pomoci z dôvodu nášho odmietnutia podpísať dohodu o LGBT, môže k tomu pristúpiť. Nemôžeme však podľahnúť lacnému vydieraniu zo strany EÚ a dohodu podpísať. V každom prípade sú praktiky LGBT vo všetkých krajinách AKT okrem Južnej Afriky nezákonné. Koncept spolužitia alebo manželstva osôb rovnakého pohlavia je pre africké cítenie odporný. Predovšetkým však predstavuje úplný odklon od africkej civilizácie.

V horúčkovitej honbe za sexuálnym potešením a otrockou slobodou LGBT Západ stratil svoje základné hodnoty a identitu. Mali by sa africké, karibské a tichomorské krajiny pridať k Západu v tomto šialenstve? Nie, musíme sa držať svojich vlastných hodnôt a tradícií. Je samovražedné importovať praktiky a životný štýl, ktoré sú Afrike cudzie, a snažiť sa ich zaviesť ako zákony, a to všetko v mene dodržiavania medzinárodných záväzkov.

Je zrejmé, že EÚ nerešpektuje náboženské a filozofické presvedčenie afrického ľudu; inak by nás netlačila k podpisu dohody o LGBT. Keď sa nad tým zamyslíme, EÚ nemá právomoc vnucovať africkým krajinám odchýlky, ktoré sú cudzorodé pre životný štýl afrického ľudu. Zákony sa tvoria v súlade s hodnotami národa. Každá krajina má záujem chrániť to, čo je jej drahé alebo čo si ctí.

EÚ nemá právo diktovať nám, aké zákony máme pre našich ľudí prijímať. LGBT nie je našou hodnotou. Manželstvá homosexuálov nie sú našou hodnotou. Našou hodnotou nie je ani transgenderizmus. Ak sa Západ s LGBT a transgenderizmom potápa do bezodnej priepasti ľudskej civilizácie, mal by sa potápať sám; nesmie sa snažiť potápať spolu s africkými, tichomorskými alebo karibskými krajinami.

Našťastie v čase písania tohto článku Namíbia odstúpila a zaprisahala sa, že dohodu o LGBT nikdy nepodpíše. Nie je nepravdepodobné, že ostatné krajiny budú nasledovať jej príklad a odstúpia od podpisu dohody alebo naznačia svoj zámer nepodpísať dohodu. Namíbia pri odmietnutí podpísať dohodu uviedla, že dohoda “nie je v súlade s namíbijskou ústavou, jej právnym rámcom ani so zamýšľanou politikou vzťahov a spolupráce.” Taktiež uviedla, že dohoda nemá definičnú časť, ktorá by zabezpečila, že všetky strany porozumejú podmienkam dohody a tomu, čo z nej vyplývajú. Podľa Namíbie sa dohoda “týka záväzku k úplnému a účinnému vykonávaniu budúcich výsledkov konferencií o preskúmaní Pekingu a ICPD, ktoré môžu zaväzovať strany k budúcim procesom a výsledkom, ktoré sa v súčasnosti nedajú predvídať.”Namíbia sa tiež sťažuje, že dohoda “môže povýšiť nezáväzné dohody/stratégie/iniciatívy, pokrok a procesy na právne záväzné postavenie alebo štatút zmluvy.

Krajiny AKT by mali v tomto smere nasledovať dobrý príklad Namíbie a zdržať sa podpisu dohody. Odhodlanie Namíbie uplatniť svoju národnú suverenitu a zdržať sa podpísania dohody je chvályhodné. Podpísať dohodu sa rovná tomu, že dáme EÚ nevyplnený šek, aby naň napísala ľubovoľnú sumu peňazí a odniesla si ju do banky.

Namíbia má pravdu. Dohoda je trójskym koňom. Okrem LGBT sa v ďalších ustanoveniach dohody legalizuje transgenderizmus, redukcia ľudského kapitálu a queer behaviorizmus v krajine, ktorá dohodu podpíše. Podpisom dohody krajina súhlasí s tým, aby sa jej deti učili, ako praktizovať “bezpečný”sex, “bezpečný”potrat; ako masturbovať, bozkávať sa, objímať a dotýkať sa pohlavných orgánov a ako sa vyhnúť otehotneniu prostredníctvom sterilizácie a podobne, a to všetko v mene sexuálnej výchovy alebo komplexnej sexuálnej výchovy (CSE). Je zrejmé, že táto dohoda sa osobitne zameriava na deti z Afriky, Karibiku a Tichomoria, ktoré chce skorumpovať a zničiť. Dohoda hrozí podkopaním národnej suverenity afrických, karibských a tichomorských krajín, ktoré sú jej zmluvnými stranami. Je zameraná aj na prekonanie ich vnútroštátnych zákonov a ústav.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Africké parlamentné fórum v spolupráci s africkými právnikmi a niektorými významnými africkými mimovládnymi organizáciami zorganizovalo minulý rok v Entebbe v Ugande historicky prvú africkú medziparlamentnú konferenciu o rodinných hodnotách a suverenite. Z komuniké konferencie sa neskôr zrodilo to, čo bolo pokrstené ako Entebské vyhlásenie. Deklarácia z Entebbe nielenže jednoznačne odmietla dohodu o LGBT, ale zároveň vyzvala vlády krajín AKT, aby ju nepodpísali.

PREHLÁSENIE: Vyhlásenie z Entebbe vyzýva Afriku na boj proti porno’zneužívaniu žien a detí

V prílohe 1 vyhlásenia sa uvádza nasledovné: “KEĎŽE klauzula o nadradenosti zmluvy AKT - EÚ’ruší platnosť ustanovení akejkoľvek existujúcej zmluvy, s ktorou je v rozpore, čím porušuje aj národnú suverenitu krajín a integritu regionálnych a subregionálnych orgánov vrátane Africkej únie a integráciu regionálnych hospodárskych spoločenstiev. KEĎŽE zmluva AKT - EÚ porušuje kultúrne a náboženské hodnoty a podkopáva integritu afrických rodinných hodnôt tým, že nariaďuje vykonávanie služieb sexuálneho a reprodukčného zdravia a “sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv” (SRHR), klamlivo vyžaduje legalizáciu potratov, prostitúcie, manželstiev osôb rovnakého pohlavia, osobitných “práv LGBT” a sexualizácie detí. Preto spoločne vyzývame všetky hlavy afrických štátov AKT, aby nepodpísali Dohodu o partnerstve AKT - EÚ a naliehavo žiadame ich príslušné parlamenty a zákonodarné orgány, ktoré sú vnútroštátnymi zákonodarnými orgánmi afrických štátov, aby odmietli ratifikovať túto klamlivú zmluvu.”

Na záver by EÚ mala nechať krajiny AKT v tejto záležitosti LGBT na pokoji. Život je o tom, aby sme žili a nechali žiť. EÚ by mala umožniť krajinám AKT, aby prijali vlastné rozhodnutia. Praktiky, ako je životný štýl LGBT, nemožno označovať za “ľudské práva” inak by sa za “ľudské práva” mohli označovať aj deviantné správanie, ako je sprenevera verejných prostriedkov, úplatky, podvody, vraždy, krádeže, teroristické útoky, obchodovanie s ľuďmi atď.” Možno viete, že už 29. júna 2016 vyniesol prestížny a vysoko vážený Európsky súd pre ľudské práva, ktorý zasadá v Štrasburgu vo Francúzsku, historický a neprehliadnuteľný rozsudok, že LGBTQ+ nie je ľudské právo. Súd, ktorý je najvyšším súdom v Európe, rozhodol, že “manželstvá” uzavreté osobami rovnakého pohlavia nemožno považovať za manželstvá. Akokoľvek je tento rozsudok dôležitý, liberálne médiá, ako napríklad pro-homosexuálna CNN, pro-homosexuálna BBC a ďalšie, o ňom odmietli informovať.

Teda po vzore Namíbie nesmieme my, ostatné krajiny AKT, podpísať dohodu o LGBT. Pravdou zostáva, že keď demokracie stratia svoje konštitutívne filozofické a právne princípy—keď sa krivdy označujú za “práva,” a nástroje práva sa nasadzujú na páchanie a ospravedlňovanie zla—demokracie metamorfujú na LGBT totalitu.

Čítajte: Kenský biskup odsudzuje homosexuálne zväzky po tom, čo pápež František propaguje ‘požehnanie’rovnakého pohlavia

Everhart LSN Africa je pseudonym východoafrického novinára, ktorý je osobne známy LifeSiteNews.