Pat Buchanan: Vianoce v Anti-kresťanskom čase

1,153
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Poznámka z blogu: Pat Buchanan napísal tento stĺpček 25. decembra 2012. My sme ho zverejnili dnes, pri sledovaní vianočných sviatkov 2016 — a ďakujeme, že sme si konečne zvolili prezidenta, ktorý hrdo a bez strachu praje všetkým veselé Vianoce! Od Patricka J. Buchanana

Už dve tisícročia sa považuje narodenie Krista za najväčšiu udalosť svetovej histórie. Vo chvíli, keď sa Ježiš narodil v stajni v Betleheme, Boh sa stal človekom, a večná spása sa stala možnou.

Tento dátum sa stal bodom oddelenia doby ľudstva na zemi, pred Kr. znamená éru pred Kristom a po Kr. (alebo v roku Pána) roky potom. A ako si dnes stojí kresťanstvo?

Kresťanstvu hrozí zničenie vo svojom biblickom srdci,” hovorí britský thinktank Civitas.

V Iraku, Sýrii, Egypte, Etiópii a Nigérii, kresťania čelia perzekúciám a pogromom. V Saudskej Arábii a Afganistane je konverzia hrdelným zločinom. Za ostatné storočie zmizlo v islamskom svete dve tretiny kresťanov. 

V Číne je kresťanstvo považované za podvratnú ideológiu Západu na podkopanie režimu. 

Pred sto rokmi v Európe vyšli britskí a nemeckí vojaci zo zákopov a stretli sa v zemi nikoho, aby si spolu zaspievali kresťanské koledy a vymenili si darčeky (udalosť bola sfilmovaná, pozrite si TRAILER - pozn. editora). V roku 1915 sa to už nestalo a ani nikdy potom.

Odvtedy sa všetky západné ríše rozpadli. Rozplynuli sa ich armády a námorníctva. Všetky stratili svoju kresťanskú vieru. Prudko klesla ich pôrodnosť. Ich národy starnú, zmenšujú sa a vymierajú a všetky sú svedkami invázie ich bývalých kolónií.  

Podobne je to aj v Amerike, pokles kresťanstva pokračuje. 

Zatiaľ čo konzervatívci veria, že kultúra určuje politiku, liberáli si myslia, že politika dokáže zmeniť kultúru.

Systematické odstraňovanie kresťanského učenia a symbolov z našich verejných škôl a verejného priestoru vytvorilo rastúcu populáciu - 20 percent národa, 30 percent mladých - ktorí odpovedajú "žiadne", keď sa ich spýtate na ich náboženské presvedčenie resp. členstvo. 

V hlavnej eseji v Knižnej recenzii nedeľných New York Times, Paul Elie napísal o našej "post-kresťanskej" fikcii, kde sú spisovatelia s "kresťanským presvedčením", ako napr. Walker Percy a Flannery  O’Connor, strateným kmeňom.  

Kam odišiel román viery?” pýta sa Elie.

Američania chápu, prečo Maovi ateistickí dediči, ktorí stratili svoju marxisticko-leninskú vieru a bojovníci islamu majú strach a nenávidia konkurenčný systém viery kresťanstva. Ale rozumejú aj hnevu, ktorý sa skrýva za útokom na ich vieru u nich doma? 

V nedávnom vydaní New Oxford Review, Andrew Seddon (“Nový ateizmus: Všetka zlosť”) opisuje “Dobré dôvody” vo Washingtone, D.C., nové stretnutie, sponzorované ateistickou skupinou. Medzi rečníkmi bol biológ z Oxfordu Richard Dawkins, autor “Božského bludu,” ktorý tvrdí, že “viera je zlo práve preto, že nežiada žiadne opodstatnenie a netoleruje žiadny argument.”

Kresťania boli infikovaní “Božským vírusom,” hovorí Dawkins. Už nie sú racionálne bytosti. Ateisti by s nimi mali zaobchádzať s výsmešným opovrhnutím. “Vysmievajte sa im!” Vykríkol Dawkins. “Smejte sa im! Na verejnosti!”

V “Konci viery,” ateista Sam Harris napísal, že “niektoré názory sú také nebezpečné, že by mohlo byť etické zabíjať ľudí.”

Odkedy Noví ateisti veria, že náboženstvo je zlo,” poznamenáva Seddon, “že‘ všetko zamoruje,’ slovami (Christophera) Hitchensa — nevyžaduje si to veľké úsilie vidieť, že Harris odkazuje na náboženstvá a na ľudí, ktorí sú za nimi.”

Keďže momentálne sú ateisti v Amerike stále vo veľkej menšine a sú slabšie vyzbrojení než chlapci ktorých identita je "Boh a pôda", veria že toto je ich jediný život, ktorý majú, tak ich návrh "zabiť ľudí" kresťanskej viery je pravdepodobne hrozbou, ktorú kresťania nepotrebujú brať príliš vážne.  

S odkazom na názor Dawkinsa, že kresťanská viera “nežiada žiadne opodstatnenie a netoleruje žiadny argument,” Seddon predkladá dôležitý bod.

Aj keď nemožno poprieť, že kresťanstvo znamená vieru v nadprirodzené, v zázraky - Boh sa stal človekom na prvé Vianoce, Kristus vzkriesil ľudí z mŕtvych, sám vstal z mŕtvych na prvú veľkonočnú nedeľu a o 40 dní nato vstúpil do neba - zvážte, v čo veria ateisti.

Oni veria, že niečo vzišlo z ničoho, že ten dôvod pochádza z iracionality, že komplexný vesmír a prírodný poriadok pochádzajú z náhody a chaosu, že vedomie pochádza z nevedomia a že sa život objavil z neživého.

Toto je veľké sústo pre kresťana, ktorému viera a rozum hovoria, že je absurdné, aby boli všetky tieto veci vytvorené z ničoho; ich predpokladom je Tvorca.

Ateisti veria, Seddon píše, že “nekonečno (pre ktoré neexistuje žiadny experimentálny dôkaz či pozorovanie) obsahuje nepredstaviteľne veľké množstvo vesmírov, spontátnne vytvorených sebou samých.”

Napriek tomu Hitchens trvá na tom, "naša viera nie je viera."

Nezmysel. Ateizmus vyžaduje vieru v neuveriteľné.

Kresťania veria, že Kristus vedel vzkriesiť ľudí, pretože je Bohom. To je viera. Ateisti veria, že život vzišiel z neživého. To je tiež viera. Oni veria v to, čo ich boh, veda, nedokáže preukázať, replikovať či potvrdiť. Oni veria v zázraky, no nevedia určiť, vytvoriť či opísať zázračného tvorcu. 

Počas Vianoc, modlite sa za Hitchensa, Harrisa, Dawkinsa a ostatné stratené duše z Dobrých dôvodov. 

DISKUSIA k článku