Pochody za život v Rumunsku pritiahli mladých a média

1,503
Kultúra života

BUKUREŠŤ, 27. marec 2012 (LifeSiteNews.com) - Viac ako 20 rumunských miest usporiadalo v sobotu 24. marca Pochod za život, podujatie, ktoré podľa organizátorov šíri v krajine posolstvo pro-life.

„V Rumunsku sa tento pochod stáva jednou z najdôležitejších udalostí, počas ktorých sa v uliciach propagujú myšlienky za život. Tento rok sa rozšíril na územie celej krajiny,“ povedala pre LifeSiteNews Larisa Iftimová, prezidentka Mediálneho združenia Pro-Vita.

Iftimová vysvetlila, že prvý rumunský Pochod za život bol organizovaný Asociáciou Dar života (Darul Vieţii) v Timisoare pred piatimi rokmi a minulý rok sa prvýkrát uskutočnil v hlavnom meste Bukurešť, kde ho organizovala miestna asociácia Pro-Vita.

„Tento rok sa spojilo veľa mimovládnych, kresťanských a pro-life organizácií, aby podporili Pochod za život,“ povedala Iftimová.

Organizátori uviedli, že v Bukurešti sa pochodu zúčastnilo okolo 1000 ľudí. Títo, „hlavne mladí ľudia,“ prešli z Námestia revolúcie do Izvor parku a pred Parlamentný palác, kde mládež rozdávala letáky s informáciami o zrode života a tragických následkoch potratu.

V Izvor parku povedal Bogdan Stanciu, prezident miestnej Asociácie Pro-Vita v Bukurešti, zhromaždeným, že Rumunsko za posledných päťdesiat rokov stratilo v následku potratov viac detí ako je momentálny počet obyvateľov krajiny. Vyjadril sa, že načasovanie tohto pochodu je zámerne okolo 25. marca, dňa, kedy katolíci a pravoslávni slávia sviatok Zvestovania Pána.

„Božiu Matku naplnila správa, že bude matkou Ježiša Krista, radosťou. Správa, že rodina bude mať deti, by pre nás mala byť tiež radostnou,“ povedal Stanciu. „Sme proti antikoncepcii, ktorá je takisto formou vraždy. Za posledných 50 rokov bolo potratmi zabitých 22 178 906 detí, čo je oveľa viac ako súčasná populácia Rumunska.“

„Táto dramatická situácia ohľadom potratov je v Rumunsku dedičstvom komunizmu, ktorý ľuďom vymýval mozgy ateistickými myšlienkami a tí zabudli na Boha,“ povedala zhromaždeným Dr. Daniela Păunová, prezidentka bukurešťskej pobočky asociácie Dar života.

„V súčasnosti je fenomén potratov v Rumunsku z veľkej časti podmienený potratovým priemyslom, ktorý na potratoch zarába veľké množstvo peňazí,“ povedala Dr. Păunová.

Dôležitým aspektom tohoročného pochodu je podľa organizátorov zverejnenie „Manifestu za život“ prezentovaného politikom a médiám v Bukurešti, v ktorom pro-life organizácie požadujú zákony, ktoré by v Rumunsku chránili život a rodinu.

Podľa správ organizátorov bol v meste Cluj Pochod za život organizovaný predstaviteľmi gréckokatolíckej diecézy Cluj-Gherla a inými kresťanskými združeniami a zúčastnilo sa ho viac ako 500 ľudí.

V centre mesta Oradea sa zhromaždili stovky ľudí, aby si vypočuli Floricu Cherechesovú, zástupkyňu starostu mesta a matku štyroch detí. „Štatistiky ukazujú, že jedna rumunská žena podstúpi v priemere štyri potraty, ale máme aj ženy, ktorých počet potratov 35 a viac je absolútne rekordný,“ povedala Cherechesová. „Tieto čísla sú desivé. Každoročne máme 47 000 tínedžeriek, ktoré idú na potrat a zabijú svoje dieťa v lone. Z tohto dôvodu podporujem tento pochod. My musíme plakať namiesto tých, ktorí plakať nemôžu.“

V meste Arad bol pochod organizovaný organizáciami „Drept“ (Právo) a „Alege Viaţa“ (Vyber si život). Účastníci sa zastavili pri Detskej nemocnici, aby si uctili deti, ktorých matky tam podstúpili potrat, a potom sa presunuli ku pravoslávnej Katedrále sv. Trojice, kde usporiadali sviečky do tvaru kríža na pamiatku detí zabitých následkom potratov.

„Týmto pochodom chceme ľudí upozorniť na tragédiu, ktorou sú potraty v Rumunsku. Hlásame právo na život pre nenarodené deti od počatia, úctu k životu vo všetkých jeho fázach a potrebu podpory rodiny,“ povedala Ana-Maria Jiteová, koordinátorka kampane „Vyber si život,“ ktorá prebiehala v aradských školách.

Organizátori sa vyjadrili, že pochodov v iných mestách sa zúčastnilo niekoľko stoviek pro-life účastníkov.

„Tohoročnou novinkou je postoj, aký oproti minulému roku zaujali médiá voči pochodu,“ povedala Iftimová pre LifeSiteNews.

Organizátori povedali, že o udalosti informovala všetka tlač v krajine, noviny i tlačové agentúry.

Ako podotkla Iftimová, „správy boli obsiahle, obsahovali veľa pozitívnych komentárov týkajúce sa života a v niektorých prípadoch bol pochod spomenutý medzi dôležitými udalosťami dňa.“

„Najdôležitejšie je, že prišlo dvakrát viac účastníkov ako minulý rok,“ povedala Iftimová. „Drvivá väčšina z nich boli mladí ľudia. Tešíme sa aj prítomnosti médií. Spoločnosť sa postupne začína zaujímať o túto tému. Ako organizátori tohto pochodu sme mali za cieľ verejne zviditeľniť problematiku potratov. Sme radi, že sa nám to podarilo.“