Prvé modlitbové raňajky vo viedenskom parlamente

168
Kultúra života

Vo viedenskom parlamente sa v stredu konali prvé národné modlitbové raňajky v Rakúsku. Na podujatí po vzore USA sa zúčastnilo vyše 200 hostí z 27 krajín. Pozvalo na ne 36 politikov rôznych strán

„Viera a náboženstvo zohráva pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť ako celok dôležitú a pozitívnu úlohu,“ vyhlásili organizátori. Na stretnutí vyzdvihovali najmä nadstranícku a nadnáboženskú spoluprácu.

Politici sa modlili, aby ako nositelia zodpovednosti mohli prispievať k pokoju a zmiereniu vzhľadom na vojny, teror, spory a násilie. Ďalšou témou bola pokojná spolupráca náboženstiev a svetonázorov, a spomenuli sa aj chudobní na materiálnych i duchovných statkoch – pričom sa pripomínala situácia ľudí trpiacich osamelosťou, depresiou, či stresom. Vzhľadom na nich sa musia politici postarať o „spravodlivý a dobrý spoločenský rámec“. K Bohu sa prítomní obracali aj s prosbami o blaho pre deti, rodiny a vyprosovali si múdrosť v politike, pričom spomenuli aj  blahoslavenú političku Hildegard Burjanovú.

„Oddelenie cirkvi od štátu neznamená, že kresťanstvo či náboženstvá nemajú nijakú politickú relevantnosť,“ zdôraznila viedenská poslankyňa Dr. Gudrun Kuglerová (ÖVP) ako jedna z organizátoriek v príhovore. „Naopak – kresťanské hodnoty ako napríklad solidarita, alebo kresťanský obraz človeka ako základ etických rozhodnutí sú pre politiku obohatením. Aj v časoch rastúcej sekularizácie sú viera a náboženstvo pre spoločnosť niečím pozitívnym, čo sa prejavuje v angažovanosti dobrovoľníkov, či v súdržnosti skrze vieru.“

Na význam náboženskej slobody poukázal politik ÖVP Reinhold Lopatka. Práve nedávne útoky na kresťanov ukazujú, „že musíme naďalej rozhodne vystupovať proti prenasledovaniu kresťanov a porušovaniu ľudských práv“.

V USA sa modlitbové raňajky konajú už vyše 60 rokov a od prezidenta Dwighta Eisenhowera sa na nich zúčastnili všetci americkí prezidenti. Organizujú ich už aj v mnohých národných parlamentoch ako v Berlíne, Washingtone, Bruseli, Kyjeve a Jeruzaleme.