Symbolika v Loganovi - Výstup na horu

12.01.2018
252

(0:00:00)  Film Logan má veľmi dôkladne konštruovanú, a prekvapivo kompletnú symbolickú štruktúru.
(0:00:07)  Je napísaný formou elementárneho výstupu na horu,
(0:00:11)  takého výstupu, aký sa celkom bežne objavuje v náboženských príbehoch.
(0:00:15)  Štruktúra filmu je natoľko hutná, že sa ani nebudem pokúšať rozvádzať
(0:00:19)  všetky jej implikácie, ale dúfam, že sa mi aspoň podarí poskytnúť vám
(0:00:24)  všetky základné dejové línie, na ktoré je potrebné upriamiť pozornosť,
(0:00:27)  a pokúsim sa vysvetliť detaily.
(0:00:42)  Som Jonathan Pageau a vítam vás v Symbolickom svete.
(0:00:55)  V úvode filmu je vyobrazený akýsi padlý svet,
(0:00:58)  mohli by sme ho nazvať svetom na hrane.
(0:01:01)  Film sa veľmi reálnym spôsobom začína na spodku sveta,
(0:01:05)  ktorý je symbolizovaný južnou hranicou.
(0:01:08)  Vo svojom videu o Strážcoch galaxie som hrdinu vykresľoval ako niekoho,
(0:01:14)  kto stojí na hranici, a v mnohých ohľadoch vystupuje ako akýsi strážca,
(0:01:19)  ktorý ju bráni, ale paradoxné na tom je to, že samotný hrdina je zároveň hybridom,
(0:01:26)  ktorý sa pohybuje na oboch stranách hranice.
(0:01:29)  Teda ak ste to video o Strážcoch galaxie ešte nevideli,
(0:01:32)  pozrite si ho, lebo vám pomôže lepšie pochopiť to, o čom tu hovorím.
(0:01:39)  Takže samotný Logan je pendler,
(0:01:41)  každé ráno a potom každý večer prekračuje hranicu,
(0:01:47)  pretože pracuje v Spojených štátoch, a potom sa vracia do Mexika, kde sa ukrýva,
(0:01:53)  a tak príbeh lemujú všetky tieto obrazy ako púšť, plot na hranici, chudoba,
(0:02:02)  ale vidíme tu aj dekadentných boháčov, a hlavne nás sprevádza obraz smrti,
(0:02:08)  Logan umiera, jeho telo sa rozpadá, už sa nehojí ako zvyčajne
(0:02:16)  vďaka jeho mutantským schopnostiam,
(0:02:19)  a jeho neschopnosť uzdraviť svoje telo je vyobrazená
(0:02:24)  vo forme hýrenia, bezmocnosti,
(0:02:27)  taktiež podľahnutia svojim vášniam, ako aj určitého druhu egocentrizmu.
(0:02:35)  To všetko vidíme na samom začiatku filmu,
(0:02:39)  kde sa preberá z opitosti a snaží sa brániť svoju prenajatú limuzínu
(0:02:45)  pred bandou zločincov.
(0:02:47)  A teraz auto predstavuje telo, alebo dom, je to kontajner,
(0:02:53)  chcem povedať, že je jedno, ako ho vnímate, to podstatné je,
(0:02:58)  že nedokáže zabrániť jeho poškodeniu,
(0:03:02)  viete, jeho pazúry sa pomaly vynárajú, aby ukázali jeho bezmocnosť,
(0:03:06)  ale následne celkom príde o rozum a strašným spôsobom zmasakruje všetkých zločincov.
(0:03:13)  To všetko dokopy vykresľuje strhujúcim spôsobom stratu súdržnosti,
(0:03:18)  je to tá strata kontroly, ktorá sa deje na hrane.
(0:03:21)  Ďalším obrazom tejto snahy pozbierať sa, zachrániť,
(0:03:26)  alebo udržať si život je fakt, že to jediné, o čo sa Logan usiluje,
(0:03:32)  je zadovážiť si dostatok peňazí na to,
(0:03:36)  aby si zohnal archu ako Noe, kúpil loď, ktorou by mohol uniknúť pred chaosom,
(0:03:41)  a tieto rozličné hraničné aspekty nás vedú k pohrebu v daždi,
(0:03:46)  takže smrť, ako som povedal, lemuje túto stratu súdržnosti,
(0:03:51)  a nachádzanie sa na pokraji smrti, pričom vieme, lebo nám bolo povedané,
(0:03:56)  že je vo Phoenixe...\N- Počul som, že si vo Phoenixe.
(0:03:59)  A podobne ako vták, ktorý povstáva z popola stojaci tvárou v tvár smrti,
(0:04:05)  počuje svoju prvú výzvu po premene.\N- Wolverine.
(0:04:10)  Výzvu po vzostupe.
(0:04:12)  Vedela som, že si to ty.
(0:04:13)  Hoci to ešte nevie, viete, nevie, že sa to deje,
(0:04:16)  pretože je príliš zaujatý sebou samým, aby reagoval na volanie o pomoc.
(0:04:21)  Takže máme tu Gabrielu, tohto anjela, ktorý ho volá,
(0:04:25)  ženská verzia mena Gabriel, ktorý chce, aby jej pomohol zachrániť to,
(0:04:33)  z čoho sa vykľuje jeho vlastný klon, ženská detská verzia jeho samého,
(0:04:37)  ktorej hrozí, že ju zabijú, a tak tým, že pomôže Gabriele,
(0:04:41)  a tomuto dieťaťu, že pomôže druhému, pomáha tým sám sebe.
(0:04:47)  Takže symbolicky tu máme týchto dvoch Loganov,
(0:04:50)  starého, zomierajúceho Logana, a mladého budúceho Logana,
(0:04:53)  ktorý sa volá Laura, ktorej meno z hľadiska výslovnosti je veľmi podobné menu Logan.
(0:04:59)  A teraz, aby sme pochopili premenu, ktorá tu prebieha,
(0:05:01)  tak samotná postava Wolverina pri nej hrá dôležitú úlohu,
(0:05:05)  pretože je mu pre jeho meno, výzor a postavu neustále prisudzovaný
(0:05:11)  akýsi druh zvieracej náruživosti, akýsi druh besnej zúrivosti,
(0:05:16)  takže základný motív výstupu na horu, a celý film, je možné ponímať
(0:05:22)  ako náročnosť a možnosť skrotenia čohosi,
(0:05:26)  oslobodenia sa od čohosi, čo sa vám vymklo z pod kontroly,
(0:05:31)  niečomu egocentrickému, mŕtvemu, divokému, cudziemu, alkoholu,
(0:05:35)  všetkým týmto obrazom chaosu, ktoré lemujú
(0:05:38)  túto ideu pomenovať niečo a potom to skrotiť,
(0:05:42)  prinútiť chaos participovať, aby sa stal telom, alebo nositeľom Loga sveta,
(0:05:50)  takže svojim spôsobom je to príbeh vykúpenia, zrodu, obnovy a vykúpenia.
(0:05:56)  A teraz pri dvoch Loganoch máme nádherný model,
(0:05:59)  lebo súčasne môžeme vidieť surového, chaotického, mladého Logana v mladom dievčati,
(0:06:04)  divokého, bez manierov, neovládajúceho sa, ale zo začiatku tiež tichého, bez Loga,
(0:06:12)  obraz chaosu aký sme kedy videli, a súčasne vidíme aj konečný výsledok tohto stavu,
(0:06:19)  starého, zomierajúceho Logana, opitého, cynického, sebeckého,
(0:06:24)  nahnevaného, chorého a prepadajúceho smrti,
(0:06:27)  dokonca zvažujúceho samovraždu.
(0:06:30)  Všetky tieto obrazy sú celkom tradičné,
(0:06:32)  ak by vás to viac zaujímalo, môžete si vypočuť moju prednášku
(0:06:36)  Turíce zombie apokalypsy, v ktorej vysvetľujem vzťah
(0:06:40)  medzi živočíšnosťou a smrťou v biblickej symbolike.
(0:06:49)  Takže Logan musí dostať toto dieťa, ktoré je zároveň jeho budúcim ja,
(0:06:54)  von zo spodku sveta, z väzenia, otroctva,
(0:07:00)  pretože rovnako, ako boli otrokmi Hebreji v Egypte,
(0:07:03)  je otrokom aj toto mladé dievča pre tých, ktorí ju urobili.
(0:07:08)  Musí uniknúť pred týmto kyborgom, na pol človeku a na pol stroju,
(0:07:12)  viete z tohto vyprahnutého, technologizovaného, medikovaného atď., atď. sveta,
(0:07:17)  a priviesť ju kam? Do Edenu.
(0:07:21)  Eden samozrejme symbolizuje stred,
(0:07:24)  symbolizuje výšinu, výstup od hrany, zo spodku sveta,
(0:07:30)  od hrany alebo spodku jeho osoby k útočisku,
(0:07:37)  takže preto je tam kladený taký dôraz na to, že Eden je na severe,
(0:07:41)  v Severnej Dakote, v protiklade k južnej hranici.
(0:07:45)  Ale prinajmenšom Wolverine sa tiež snaží o to,
(0:07:50)  alebo aspoň povedzme, sa snaží riadiť radou Jordana Petersona,
(0:07:56)  a zachrániť svojho otca pred podsvetím,
(0:07:59)  a profesor X žije v prázdnej vyvrátenej cisterne na vodu,
(0:08:04)  ktorá samozrejme veľmi silno symbolizuje hrob,
(0:08:07)  akejsi jaskyne, pancieri, ale vyprahnutom, navrácajúcom sa do prachu.
(0:08:14)  V Biblii vidíme tento obraz, keď Jozefa spúšťajú do prázdnej cisterny,
(0:08:19)  aby v nej zomrel, na svojej ceste do Egypta.
(0:08:22)  A film je celkom úžasný, pretože profesor X je presne ako v minulosti,
(0:08:26)  je štyrmi osobami zároveň, je akýmsi rozorvaným, zmäteným rezíduom minulého ja...
(0:08:33)  Nová Quesalupa z Taco Bell, dajte si s kuracinou alebo so steakom...
(0:08:39)  Tiež ho ťaží veľký hriech z minulosti,
(0:08:42)  že je vinný za zabitie všetkých mutantov,
(0:08:46)  zároveň je aj mocnou silou imobilizácie, dokáže ľudí znehybniť a spraviť z nich sochy,
(0:08:52)  takže sa nemôžu pohnúť, ale zároveň je to aj múdry otec,
(0:08:59)  ktorý povzbudzuje Logana, a v Laure vidí lepšiu verziu Wolverina,
(0:09:06)  ktorý potrebuje povzbudenie a záchranu,
(0:09:08)  takže povzbudzuje Logana, aby pomohol Laure, pomohol tej rodine vyriešiť problémy,
(0:09:14)  a všetko je to dosť úžasné.
(0:09:16)  Spočiatku chce Logan zachrániť Xaviera,
(0:09:19)  ale vidí len negatívne vlastnosti svojho otca,
(0:09:23)  ktorý ho chce zachrániť, lenže Logan nedokáže počúvať jeho múdre rady,
(0:09:27)  čo sa postupne mení.
(0:09:30)  Dobre, takže putujú do Edenu, ale Logan potom zistí,
(0:09:34)  že Eden pochádza z komiksu.
(0:09:37)  Eden existuje na úrovni príbehu reality,
(0:09:41)  a tak Logan očividne v Eden neverí,
(0:09:44)  je niečo ako nový ateista so všetkým tým opileckým cynizmom Hitchensa,
(0:09:50)  ale neprestáva putovať, presviedčajú ho vonkajšie udalosti,
(0:09:55)  a pomaličky sa začína otvárať múdrosti svojho otca,
(0:09:59)  ale počas putovania k jadru, do stredu, vždy bude odporovať,
(0:10:05)  a najväčší odpor pramení z nášho vnútra, vlastnej žiadostivosti,
(0:10:12)  a tak sa na scéne objavuje tretí Logan, tieňový Logan, dvojník,
(0:10:17)  a tento Logan je zúrivosť sama, čisté zviera bez Loga,
(0:10:23)  ktorý len chrčí a vraždí, a tak títo dvaja Loganovia začnú medzi sebou bojovať,
(0:10:28)  aby rozhodli, ktorý Logan zostane, ktorou cestou sa vyberie,
(0:10:33)  a tak nám v podstate nastala podobná situácia ako je táto.
(0:10:38)  Pôjdeš hore do Edenu, alebo sa vrátš k chaosu?
(0:10:44)  A vo filme je veľmi strhujúca scéna, v ktorej sa Xavier priznáva Loganovi
(0:10:49)  so svojim veľkým hriechom, lebo si uvedomí,
(0:10:52)  že Logan vie, že je príčinou strašnej veci, ktorú držal v tajnosti,
(0:10:58)  a v skutočnosti je to tieňový Logan, ktorý ho potom zabije,
(0:11:05)  takže Logan sa súčasne snaží zabiť otca tyrana,
(0:11:10)  a zachrániť múdreho otca, čo je dosť úžasná scénka,
(0:11:15)  ale úžasné je aj to, že Xavierova smrť je východiskovým bodom
(0:11:20)  skutočného výstupu na horu.
(0:11:22)  Logan pochová svojho otca, a na pohrebe nedokáže nič povedať,
(0:11:26)  jeho Logos tam nie je, dokáže vydať zo seba len chaos,
(0:11:31)  jediné, čo dokáže povedať je, že je to pri vode.
(0:11:36)  Je to pri vode.
(0:11:38)  Je to pri vode.
(0:11:40)  Čo na prvý pohľad nedáva žiaden zmysel,
(0:11:41)  ale pochopíte, prečo to dáva zmysel,
(0:11:43)  a v tom momente si Logan vezme od Xaviera to potrebné,
(0:11:47)  ale nachádza sa na samom dne, a potom podobne,
(0:11:50)  ako sme to videli v scéne s limuzínou na začiatku,
(0:11:53)  stráca kontrolu nad svojim autom, a následne omdlie.
(0:11:57)  Tu toto omdletie symbolizuje akýsi druh smrti, alebo by sa dalo povedať krstu,
(0:12:02)  symbolicky sa preberie pod vodou,
(0:12:06)  vidíme ho dívať sa na plávajúce ryby, a od tej chvíle začína výstup.
(0:12:14)  Tento výstup začína doslovne ako výstup Loga,
(0:12:19)  pretože doposiaľ tiché dieťa prehovorí.
(0:12:26)  Pusť ma za volant.
(0:12:28)  Najprv v cudzom jazyku, a potom v angličtine,
(0:12:31)  čo mocne symbolizuje skrotenie toho, čo je cudzie.
(0:12:35)  Vidíme výstup.
(0:12:36)  Viete, opäť vidíme Logana v bezvedomí, ako je vynášaný k slnku na nosidlách,
(0:12:45)  a potom sa priznáva svojmu budúcemu ja k túžbe zomrieť,
(0:12:51)  ťažkosti spojenej s vykúpením, ale pokračuje vo výstupe,
(0:12:55)  podstupuje tonzúru, ostrihajú mu bradu, aby sa podobal viac na seba,
(0:13:00)  aby vyzeral viac ako Wolverine, ktorého všetci poznáme,
(0:13:04)  a začína sa uzdravovať, ale stále váha, potkýna sa, ešte raz zaváha,
(0:13:10)  a potom sa konečne odhodlá a ponáhľa sa vystúpiť na horu,
(0:13:15)  ale počas výstupu sa naraz objaví toľko vecí,
(0:13:18)  ktoré film ukazuje dosť strhujúco v tom,
(0:13:22)  že výstup na horu je boj, ale je to aj zomieranie,
(0:13:26)  nie však na spôsob choroby a straty súdržnosti,
(0:13:30)  čo je smrť na úpätí hory, ale je to smrť sebaobetovania,
(0:13:35)  je to kríž na Golgote, a to sa tam odohráva,
(0:13:39)  Logan prijíma svoju smrť, aby bol zavesený na strom,
(0:13:46)  aby zachránil ostatných, ale nakoniec, aby zachránil sám seba.
(0:13:50)  Viete, nedávno vyšlo veľa filmov o superhrdinoch,
(0:13:53)  ktoré ukazujú hrdinu s roztiahnutými rukami v podobe kríža,
(0:13:57)  ale v tomto filme je symbolika hlbšia, ako len jednoduchý vizuálny odkaz na ukrižovanie.
(0:14:03)  Je to zavesenie na strom, a obetovanie seba samého,
(0:14:08)  čím Logan dosiahne najvyšší bod Loga,
(0:14:12)  kde zároveň zomiera aj jeho tieň,
(0:14:17)  a my zisťujeme, že Laura pri jeho pohrebe,
(0:14:20)  keď Logan pri pohrebe svojho otca nemohol hovoriť,
(0:14:25)  tak Laura zreteľne hovorí, a hovorí o identite, o príležitosti a následku identity.
(0:14:34)  Hovorí, že človek je taký, aký je.
(0:14:38)  Človek je taký, aký je, Joey, a nejde ho zmeniť.
(0:14:44)  A je to celkom dobré, dosť účinné, a teraz vieme, že Laura prekročí severnú hranicu,
(0:14:49)  čím urobí bodku za celou tou kompozíciou južnej hranice smrti,
(0:14:53)  a severnej nebeskej brány, slobody skrze Eden a potom vyššie,
(0:15:00)  skrze Eden a kríž zároveň, takže je to celkom úžasné,
(0:15:04)  samozrejme, že viac postranne sa symbol putovania na sever
(0:15:08)  pohráva s odkazmi na podzemnú železnicu, ktorá privážala otrokov do Kanady,
(0:15:13)  aby ich oslobodila, ale úžasné na tom je aj to,
(0:15:16)  že cestou na sever do Kanady uzatvárame túto základnú symboliku sprievodu a návratu,
(0:15:24)  tohto vzorca, napokon je to návrat k pôvodu,
(0:15:27)  Laura sa narodila v Mexiku, Logan sa narodil v Kanade,
(0:15:33)  takže celkovo ide o veľmi efektívny film.
(0:15:37)  A teraz musím sa priznať, že film má niekoľko zvláštnych aspektov,
(0:15:42)  a jedným z nich nepochybne je ten, že sa podieľa na tomto novom sklone
(0:15:47)  nahrádzania mužského ženským.
(0:15:51)  Určitým spôsobom sme v tomto prípade mohli vidieť,
(0:15:53)  že dievča, viete, je potenciálom budúcnosti, a smeruje k tomu potenciálu,
(0:15:58)  ale odohráva sa tu čosi iné, keď sa na to pozrieme zo širšieho spoločenského modelu,
(0:16:03)  tak si všimneme, že momentálne k tomu dochádza v mnohých médiách,
(0:16:07)  nový Krotitelia duchov, nový Dr. Who, z mnohých komiksových hrdinov Marvelu
(0:16:12)  sa stávajú ženy, a veľmi jasne to môžeme vidieť v disneyovke Moana,
(0:16:17)  ktorá nahrádza líniu mužských náčelníkov,
(0:16:20)  a pridáva svoju ružovú, a dosť dvojzmyselnú mušličku,
(0:16:25)  na vrchol mužského stĺpa.
(0:16:27)  Myslím si, že by sme si mali držať odstup od následkov tohto vzmáhajúceho sa modelu,
(0:16:32)  ale okrem toho by som povedal, že symbolizmus v Loganovi nám ukazuje,
(0:16:38)  ako hlboko preniká kresťanská obrazotvornosť a symbolika do našej kultúry,
(0:16:43)  a to aj napriek hroznému násiliu, ktoré v tomto filme vidíme.
(0:16:48)  V mnohých ohľadoch nám pripomína boj, ktorý mi všetci zvádzame vo svojom vnútri,
(0:16:54)  a pokiaľ ide o symboliku hory, tak pre tých z vás, ktorých to zaujíma, a chcete sa dozvedieť
(0:17:01)  o priamej paralele so štruktúrami v Biblii, najmä s príbehom Mojžiša,
(0:17:04)  navrhujem vám pozrieť si moje video o Božských vzorcoch vo sv. Gregorovi Nysskom: Život Mojžiša.
(0:17:11)  Takže to je všetko, dúfam, ste mali z toho úžitok.
(0:17:14)  Dúfam sa vám moja interpretácia filmu Logan páčila.
(0:17:17)  Už je to tretí raz, čo toto video nahrávam,
(0:17:20)  mali sme problémy s autorskými právami,
(0:17:23)  pretože klipy boli príliš dlhé, takže sme ho trikrát upravovali,
(0:17:27)  aby sme si boli istí, že už s nim nebudú problémy.
(0:17:30)  Dúfame, že už to tentoraz bude v poriadku,
(0:17:31)  a je to aj vhodná príležitosť verejne sa poďakovať človeku s ktorým spolupracujem,
(0:17:35)  a ktorý strihá moje videá, predovšetkým videá o filmoch,
(0:17:38)  a volá sa James Covenant, v popise videa uvediem odkaz na jeho kanál,
(0:17:44)  a uvidíte, že odvádza skvelú prácu.
(0:17:46)  Pripravujeme aj facebookovu stránku, kde budeme tieto videá uverejňovať,
(0:17:51)  takže uvediem tam aj odkaz na ňu,
(0:17:53)  čo je dobrý spôsob, ako nás sledovať a zapájať sa do diskusie,
(0:17:56)  takže sa určite prihláste na odber.
(0:17:57)  A napokon vám chcem povedať, že sa mi konečne podarilo získať audiozáznam,
(0:18:03)  a dúfam aj nejaké to videjko z podujatia na ktorom som bol s Jordanom Petersonom
(0:18:07)  v novembri v Seattli, a tak sa neviem dočkať toho, až ich zverejním,
(0:18:11)  sú to dve prednášky, ktoré som mal a tiež otázky a odpovede,
(0:18:16)  na ktoré sme Jordan a ja, a ďalší ľudia odpovedali ľuďom z publika,
(0:18:20)  takže stále sa niečo deje, a do skorého videnia.
(0:18:23)  Lifenews.sk