web3-father-danile-bowen-ordiantion-day-.jpg

Od Jehovovho svedka po rehoľného kňaza a riaditeľa pre povolania: Spoznajte otca Bowena

351
Milko Kostovič
AltKAT

Vďaka mladej žene, ktorú stretol počas vysokoškolského štúdia, vykročil tento mercedarián na cestu napodobňovania Dobrého pastiera. 

Otec Daniel Bowen si jasne vybavuje, ako ho každý víkend, keď vyrastal, zobrala jeho mama a jeho dvoch bratov do Sály Kráľovstva. Ich mama bola Jehovova svedkyňa a toto bol ich kostol. 

Mladý Daniel veril v Boha, mal však pochybnosti o viere tohto spoločenstva. Keď sa stal tínedžerom, rozhodol sa, že má toho dosť, a povedal svojej matke, že už tam nechce chodiť. Jeho otec podporil jeho rozhodnutie a chlapec využil tento moment a prestal chodiť do kostola. 

Roky plynuli a Daniel viac-menej zabudol na Boha. Po ukončení vysokej školy sa viac sústredil na seba a hlavne na to, čo by ho mohlo potešiť. Potom stretol katolícke dievča menom Lisa. 

Lisa povedala Danielovi, že ak s ňou chce chodiť, bude s ňou musieť ísť na omšu. Splnil to a páčilo sa mu tam. Potom mu predstavila adoráciu Najsvätejšej sviatosti. To bolo ono. Mladý muž, ako sa hovorí, bol "unesený". 

Nakoniec sa Daniel a Lisa vydali rôznymi cestami. Duch Svätý si získal Daniela Bowena a nechystal sa ho opustiť. 15. augusta 2015, v deň slávnosti Nanebovzatia, bol Daniel Bowen vysvätený za kňaza. Teraz pôsobí ako riaditeľ pre povolania pre mercedariánov

Inšpiratívny príbeh otca Daniela nájdete TU: nádherný príbeh muža, ktorý vykročil v ústrety viery držiac za ruku Ducha Svätého. 

Redakcia Aleteia požiadala otca Daniela, aby nám povedal niečo viac o jeho životnej trajektórii.

Larry Peterson: Kedy a ako ste prijali výzvu stať sa kňazom? Nastal nejaký moment alebo udalosť, keď ste počuli, ako vás volá Duch Svätý?

Otec Daniel: Ľudia mi začali klásť otázku: "Napadlo ti niekedy, že sa staneš kňazom?" Nenapadlo mi to a tak som sa na to musel spýtať Boha. Trvalo niekoľko rokov, kým sa to podarilo zistiť a celé to spečatil seminár. Nik to nevie s istotou, pokiaľ neleží na zemi pred biskupom v deň svojej vysviacky. Celé sa to týka Ducha Svätého a modlitba je podstatnou súčasťou toho všetkého.

Čím vás zaujali mercedariáni?

Otec Daniel: Rád založila Blahoslavená Panna Mária, takže tento mariánsky aspekt bol pre mňa najpríťažlivejší. Tiež štvrtý sľub, vykupiteľský sľub, ochota položiť život za druhého v prípade ohrozenia straty jeho viery - tento aspekt "stávky na všetko" vždy hlboko rezonoval v mojom srdci. 

Podľa prieskumu Chicagskej univerzity z roku 2015 30 % populácie vo veku od 18 do 34 rokov nevyznáva žiadne náboženstvo. Mnohí neveria v Boha. Zdá sa, že sekularizmus nakazil svet. Ako riaditeľ pre povolania musí byť vaša práca celkom náročná. Ako vám to ide?

Otec Daniel: Neustále získavam nové skúsenosti. Áno, dá sa to považovať za výzvu, ale radšej to vnímam ako príležitosť. Boh neustále povoláva ľudí k Sebe. Kristova smrť a vzkriesenie sú úplne relevantné pre každú generáciu, dokonca aj pre tých, ktorí to tak necítia a myslia si, že sa ich to netýka. 

V prvom rade znamená pomoc druhým poznať, že náš Pán, Boh lásky a milosrdenstva, je skutočný a nevyhnutný pre život úplného naplnenia. Aby sme im pomohli uvedomiť si, že kresťanská viera je o vzťahu - Boh si želá, aby sme s ním boli v intímnom vzťahu. A potom uľahčiť stretnutie s Ním. 

Keď to ľudia vedia, potom môžu začať hľadať poslanie a plán, ktorý má Boh pre ich život. Môže ma Boh volať, aby som bol kňazom a / alebo zasväteným rehoľníkom? A ak je odpoveď áno, potom je najlepšie zistiť, či je to skutočne Jeho volanie, a ak áno, konať podľa toho.

Čo by ste poradili mladému človeku, ktorý zvažuje náboženský život?

Otec Daniel: Je to veľký dar, ktorý Boh poskytol iba niekomu, nie všetkým. Je to vzácne volanie byť v dôvernom vzťahu s Bohom a ostatnými. Žiadny iný životný štýl sa tomu nevyrovná. Je to predvolanie milovať naplno a bez zábran. Znamená to smelo hlásať svetu, že Boh nielenže existuje, ale že nás aj miluje. Že som ochotný vzdať sa statkov tohto života a sveta, aby som tu a teraz prijal požehnanie, ktoré si Boh praje, aby sme ho získali. 

Moja rada: Choďte do toho!!! Nebojte sa, neodkladajte to, choďte zistiť, či je to Božia vôľa pre váš život. Ak tomu tak je, budete mať ten najlepší život. Ak je to Božia vôľa, potom bude pod tým všetkým mier a hlboká, veľká radosť.

Ako sa ako kňaz vyrovnávate s negativitou v súvislosti s Katolíckou cirkvou v médiách?

Otec Daniel: Niektorí ľudia boli negatívni voči Ježišovi v Jeho živote tu na zemi. Katolícka cirkev je telom Kristovým; áno, je tu samotný ľudský element, ale je tu aj božský element, ktorý by sa nemal tak rýchlo prehliadať. Napriek všetkým jej chybám - a iba Pán vie, prečo ich pripúšťa - je Cirkev najcharitatívnejším a najpravdivejším miestom na planéte. Je Kristovou nevestou, a preto musí byť prítomná, aby neustále prinášala Kristovu autentickú prítomnosť, aby všetky generácie mali možnosť sa s Ním stretnúť. 

Zostať nablízku nášmu Pánovi v modlitbe je kľúčom k udržaniu hlavy nad vodou, zvlášť keď sa jasne prejavujú naše chyby - udržiavať naše srdcia, mysle a duše v Pánovi Ježišovi, ktorý je Cesta, Pravda a Život.

Aké sú najnáročnejšie a najuspokojivejšie aspekty vašej práce?

Otec Daniel: Pomáhať ostatným veriť, že viera je skutočná, a potom jej odovzdať svoj život naplno. Vidieť ľudí, ako sa hlboko a šialene zamilujú do nášho Pána, a vidieť, že k transformácii dochádza, to je najviac uspokojivejšie. Skúsenosť s dobrou prácou, ktorú náš Pán môže dosiahnuť prostredníctvom ľudí, ktorí si želajú, aby pôsobil v ich životoch, je krásnym požehnaním. 

Náročné je vidieť tých, ktorí odpadajú od viery alebo stále hovoria Bohu nie, vidieť výslednú deštrukciu danej osoby a ďalších a vedieť, ako veľmi to bolí nášho Pána, to je náročné. Nasledovať Krista však znamená predvolanie k láske a je to pozvanie slobodne si vybrať alebo odmietnuť. Inak to naozaj nie je láska, však?

 

 

DISKUSIA k článku