Benedictine-Medal.jpg

"Choď preč, satan!" - mocný benediktínsky exorcizmus na ochranu proti Zlému

2,518
Zuzana Smatanová
AltKAT

Tieto benediktínske modlitby majú nesmiernu silu! Tento benediktínsky medailón je úžasnou sväteninou.

Pápež Lev IX (11. storočie) bol prvým pápežom, ktorý údajne nosil tento medailón po zázračnom uzdravení z hadieho uhryznutia. A hoci si Cirkev nie je istá jeho presným pôvodom, nosia sa odvtedy viaceré jeho formy. V súčasnosti sa nosí jubilejný medailón, vytvorený v roku 1880. Na rube medailónu sa nachádzajú veľmi mocné exorcistické modlitby. Veriaci sa ich môžu modliť kedykoľvek potrebujú zahnať Zlého. Mnohí ľudia majú tento benediktínsky medailón zavesený vo svojich domovoch, vložený do základov rodinného domu, nosia ho pri sebe ako sväteninu (podobne ako ruženec), alebo ho majú zavesený okolo krku.

                                                                          ***

Na prednej strane medailónu je zobrazený sv. Benedikt, držiaci v pravej ruke kríž a v ľavej ruke knihu (Regulu). Na obrube je viditeľný nápis: Eius in obitu nostro prezentia muniamur - Nech jeho prítomnosť chráni nás v hodine smrti. (Význam písmen sa dozvedáme z rukopisu v kláštornej knižnici z roku 1415.) Pri postave svätca je nápis: Crux S. Patri Benedicti - Kríž svätého otca Benedikta. Pod týmto nápisom, po pravej ruke je zobrazený prasknutý kalich, z ktorého vychádza had. To súvisí s tým, ako sv. Benedikt spoznal jed vo víne. V tej istej výške po svätcovej ľavici je havran, stojaci s roztiahnutými krídlami vedľa chleba. Svätec mu totiž rozkázal ukryť otrávený chlieb, ktorým ho chceli usmrtiť.

Druhá strana medailónu má uprostred veľký kríž s písmenami. Nad krížom sa nachádza heslo rehole sv. Benedikta: Pax - Pokoj. Na štyroch poliach, ktoré vytvárajú ramená kríža, sa nachádzajú písmená C.S.P.B. Ich význam: Crux Sancti Patris Benedicti - Kríž svätého otca Benedikta

Na zvislom ramene kríža sú zhora nadol písmená C.S.S.N.L. Ich význam: Crux Sacra Sit Mihi Lux - Svätý Kríž nech je mi svetlom. 

Na priečnom ramene kríža sú písmená N.D.S.M.D. Ich význam: Non Draco Sit Mihi Dux - Diabol nech nie je mojím vodcom. 

Na okraji medailóna sa nachádza dlhší nápis V.R.S.N.S.M.V.S.M.Q.L.I.V.B. Ich význam: Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vada Sunt Mala Quae Libas Ispe Venena Bibas - Choď preč, Satan, nezvádzaj ma k márnostiam, to čo mi nahováraš je zlé, sám si pi svoje jedy. 

Nápis bol vytvorený zo slov samotného sv. Benedikta. Prvá časť sa viaže na ťažké pokušenie, ktoré ho ešte ako mládenca postretlo v jaskyni v Subiaku a ktoré premohol znakom kríža. Druhá časť vznikla potom, čo sa ho mnísi pokúsili otráviť. Tento exorcizmus proti pokušeniam diabla stavia to, čoho sa on najviac obáva, a to Kristov Kríž, Ježišovo sväté meno, slová, ktoré náš Spasiteľ vypovedal vo chvíli pokušenia: "Choď preč, satan" (Mt 4, 10).

Ak ešte nemáte benediktínsky medailón, predávajú ich vo všetkých katolíckych kníhkupectvách, kde predávajú aj sväteniny. Nezabudnite si dať medailón posvätiť kňazovi!

Svätý Benedikt, oroduj za nás!