three-days1.jpg

Exorcista v Atlante mal údajne 3 videnia Panny Márie, ktorá tmavou látkou zatemňovala zem

2,010
Zuzana Smatanová
AltKAT

Páter James Blount (SOLT - Society of our Lady of the most Holy Trinity) z arcidiecézy Atlanta v štáte Georgia, ktorý je kňazom, činným v službe uzdravovania a zároveň exorcistom, objasňoval vízie Preblahoslavenej Panny Márie na oblohe, ktoré podľa vlastných slov zažil.  

P. Blount povedal, že v jeden deň 3 razy videl "vysoko na nebi" Pannu Máriu. Dodal, že spolu so svojou  rehoľnou komunitou sú všetci zasvätení Preblahoslavenej Panne Márii: "Som do nej už dlho ´zaľúbený´. Panna Mária je ženou môjho života. Je nevýslovne krásna. Matka Angelica raz povedala, že anjeli v nebi pri pohľade na Pannu Máriu omdlievajú a zatajuje sa im dych pri pohľade na jej krásu. Túžim po dni, kedy každý pochopí túto skutočnosť o najúžasnejšom stvorení nášho Boha."  

P. Blount o svojich víziách: "Mal som tú česť vidieť, ako sa Panna Mária vznáša vo vzduchu nad kostol. Musela byť dosť veľká, pretože ja som stál dole na chodníku. Spočiatku som videl torzo Panny Márie od pása nahor. Je naozaj nádherná. Držala niečo v rukách; bolo to niečo tmavé - čierne. Nevedel som čo to je. Vyzeralo to ako skrútená rolka niečoho. Keď som sa na Ňu pozrel, pohla sa a tá vec v Jej rukách sa začala odvíjať. Vtedy som si uvedomil, že je to akoby bal látky, ktorý sa začal v Jej rukách odkrúcať. Stále ho držala, no on sa odvíjal. Potom som videl ako sa látka spúšťa dole a obtáča sa okolo celej zemegule. Za sekundu bola zasa tam, kde som stál a potom znovu začala obtáčať zemeguľu, len o kus vyššie, a potom znova a znova, až kým ´neobalila´ celý svet do tejto čiernej látky. V duchu som videl pred sebou napísané slovo "zatemnenie". Vzápätí všetko zmizlo."

"V žiadnom prípade ma to nevydesilo, pretože Pán nám povedal, aby sme rozpoznávali znamenia čias. Musíme byť ostražití voči všetkému, čo sa deje, pretože Boh napreduje a koná. Aj diabol napreduje už dlhší čas a čoskoro dostane svoju odmenu (trest), ktorá mu právom patrí. A Boh dokoná svoje víťazstvo skrze svoju Svätú Matku. Je nevyhnutné, aby sme konali v súlade s Duchom Svätým a Svätou Pannou."

Páter Blount potom objasnil aj ďalšie dve vízie podobnej povahy, ktoré mal tiež v ten deň. Uviedol, že to bola "veľmi zaujímavá a nečakaná skúsenosť": "Som presvedčený, že náš Pán a naša Svätá Matka ma varovali. Ani nie až tak osobne, ako skôr kňaza - pastiera Božieho ľudu, aby som Jeho ľud pripravil, aby bol bdelý a ostražitý, pretože žijeme vo veľmi nezvyčajnom čase ... a Boh napreduje a koná; Jeho najdôležitejším ´nástrojom´ je Mária, potom anjeli a Jeho svätá Cirkev. Čoskoro sa udeje niečo veľkolepé ..."    

 

DISKUSIA k článku