school

Študenta vylúčili za to, že povedal: "muž je muž a žena je žena"

183
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Univerzita v New Yorku suspendovala študenta pedagogiky za zverejnenie videí na Instagrame, v ktorých prezentoval konzervatívnu ideológiu.

Štátna univerzita v New Yorku (SUNY) Geneseo poslala email študentovi Owenovi Stevensovi, v ktorom mu oznámila, že mu pozastavuje účasť na programoch výučby v teréne po tom, čo jeho kolegovia odhalili videá, na ktorých káže konzervatívne dogmy. Škola tvrdí, že Stevensove videá "spochybňujú" jeho schopnosť "udržiavať prostredie v triede chrániace duševnú a emocionálnu pohodu všetkých (jeho) študentov".

Podľa kópie Stevensovej suspendácie, ktorú získal denník The Daily Wire, bude študentovi pedagogiky pozastavená účasť na terénnych kurzoch kým nedokončí "plán nápravy". Plán nápravy zahŕňa stiahnutie videí na Instagrame, utlmenie prítomnosti na sociálnych sieťach a účasť na školeniach schválených školou.

Stevens sa pre redakciu The Daily Wire vyjadril, že sa odmieta zúčastniť "prevýchovného" programu.

"Po preskúmaní všetkých dostupných materiálov som zistil, že na základe vášho pretrvávajúceho verejného postoja a prítomnosti na sociálnych médiách nepreukazujete dôsledne správanie, ktoré vyžaduje Koncepčný rámec Pedagogickej školy," napísal dekan fakulty v emaily Stevensovi.

Univerzita tvrdí, že Stevens porušil školskú doktrínu o inkluzívnosti, ktorá od učiteľov vyžaduje, aby podporovali "rozmanitú komunitu kampusov, ktorá sa vyznačuje vzájomným rešpektom k jedinečným talentom a prínosom každého jednotlivca".

Dekan tiež naznačil, že budúci učitelia sú povinní podporovať všetky aspekty homosexuality a rodovej identity. Počas jedného zo svojich videí na Instagrame Stevens povedal: "Muž je muž, žena je žena. Muž nie je žena a žena nie je muž." Dekan povedal Stevensovi, že jeho vedecký postoj k biológii je "v rozpore" so štátnym zákonom o dôstojnosti pre všetkých študentov.

"Naďalej tvrdíte: ‘Neuznávam rod, za ktorý sa považujú, ak nie sú biologicky týmto rodom,’" povedal dekan. "Táto verejná pozícia je v rozpore so zákonom o dôstojnosti pre všetkých študentov, ktorý vyžaduje, aby učitelia udržiavali v triede prostredie chrániace duševnú a emocionálnu pohodu všetkých študentov."

V ďalších videách na Instagrame Stevens napr. vysvetľuje, že Kolumbov deň nie je o oslave každého aspektu života Krištofa Kolumba alebo že rasové kluby môžu byť toxické pre rasový pokrok. 

Stevens pre The Daily Wire povedal, že od odhalenia videí dostal od svojich kolegov vyhrážky.

"Dostal som vyhrážky a prišli aj hrozné útoky zo strany študentov, ktorí majú všetci pocit, že robia svet lepším tým, že sa stanú políciou prebudených. Žiadam len o spravodlivosť a aby sa diali správne veci," povedal Stevens. 

Podľa e-mailovej korešpondencie, ktorú získala redakcia The Daily Wire, univerzita tiež rozoslala e-mail všetkým študentom a zamestnancom, v ktorých odsúdila Stevensa za jeho príspevky.

"Včera som bol upozornený na príspevky súčasného študenta na Instagrame týkajúce sa transrodových ľudí," napísal prezident univerzity. "Chcem využiť túto príležitosť na to, aby som verejne zopakoval svoj hlboký osobný záväzok presadzovať sociálnu spravodlivosť."

V tom istom e-maily prezident naznačil, že škola by chcela podniknúť kroky proti Stevensovi, hoci nemôže porušiť jeho práva prvého dodatku.

"Sú tu jasné zákonné obmedzenia toho, čo môže verejná univerzita urobiť v reakcii na nežiaduci prejav. V dôsledku toho máme k dispozícii len málo nástrojov na zníženie bolesti, ktorú môžu takýto prejav spôsobiť," uviedol prezident. 

Vo vyhlásení pre The Daily Wire hovorkyňa SUNY Geneseo uviedla, že škola si nemyslí, že by porušovala právo ktoréhokoľvek študenta na slobodu prejavu.

"Hoci nemôžeme komentovať žiadneho konkrétneho študenta, SUNY Geneseo rešpektuje právo každého študenta na slobodu slova a prejavu. Tým, že sa študenti rozhodnú vstúpiť do určitých profesijných oblastí, súhlasia s tým, že budú dodržiavať profesijné štandardy zvoleného odboru. Niekedy tieto profesionálne štandardy diktujú študentom konať a správať sa určitým spôsobom, ktorý sa môže líšiť od ich osobných preferencií."

Škola v minulosti na svojich katedrách otvorene presadzovala ľavicovú ideológiu napriek jej tvrdeniam, že politická ideológia by mala zostať mimo učebne. V príspevku na Instagrame škola propagovala sprievodcu zdrojov pre učiteľov, zamestnancov a kandidátov na učiteľov, ako sa stať "antirasistickými" pedagógmi.

 

 

DISKUSIA k článku