Angelus9006002212021.jpg

Pápež František: ´Pán nikdy nedovolí temnote aby mala posledné slovo´

191
Zuzana Smatanová
AltKAT

Na Anjel Pána v istú februárovú nedeľu roku 2021 pápež František povedal, že keď čelíme ťažkým skúškam, máme pamätať na to, že "Pán vstal z mŕtvych a nedovolí temnote aby mala posledné slovo".

"Každý z nás čas od času prežíva vo svojom živote chvíle temna, či už v osobnom, rodinnom alebo spoločenskom živote, ako aj strach, že z tejto temnoty niet východiska. Desíme sa veľkých neznámych, ako sú choroby, utrpenie nevinných, či smrť. Potrebujeme odlišný pohľad, svetlo, osvetľujúce mystérium života v celej jeho hĺbke ... a ktoré nám pomáha interpretovať históriu, ktorá začala s Jeho paschálnym víťazstvom", povedal pápež z okna Apoštolského paláca vo Vatikáne. Pútnikom, zhromaždeným na Svätopeterskom námestí pápež František povedal, že

"kresťania sú povolaní prežívať stretnutie s Ježišom, aby tak osvetlení Jeho svetlom ho mohli prijať a vyžarovať všade kam prídu. Rozsvecujme malé svetielka v ľudských srdciach tým, že my sami budeme malinkými lampkami evanjelia, ktoré nesú kúsok lásky a nádeje - to je poslanie kresťana"

 

Pápež poukázal aj na evanjeliový opis Ježišovho premenenia na hore len krátko po tom, ako apoštolom oznámil, že v Jeruzaleme bude vydaný na smrť. "Premenil sa pred nimi; tvár mu zažiarila a rúcho oslepujúco zbelelo - hŕstke vydesených mužov ponúkol predzvesť Vzkrieseného, svetlo nádeje, svetlo prenikajúce temnotou. Smrť totiž nie je koncom všetkého ale je bránou k sláve Vzkriesenia". "Ako povedal aj apoštol Peter, "na hore pri Pánovi nám je dobre", keď uprostred Pôstu zažívajú predzvesť svetla. Je to výzva pamätať si najmä keď čelíme náročným skúškam - a mnohí z vás určite vedia čo znamená čeliť ťažkostiam - že Pán vstal z mŕtvych a že nedovolí temnote aby mala posledné slovo". Pápež František ďalej povedal, že na ceste viery je bežné, že keď človek "narazí na pohoršenie kríža a na požiadavky evanjelia, ktoré nás vyzýva prežívať svoj život v službe a stratiť ho v láske", zarazí sa a len neisto pokračuje ďalej. Varuje pred "duchovnou lenivosťou" vysvetľujúc, že život kresťana nie je len o prežívaní "úžasných duchovných pocitov" počas modlitby. Ježiš nás sám vracia do reality, medzi našich bratov a sestry a do nášho každodenného života. Modliť sa nikdy neznamená, že sa nám budú vyhýbať ťažkosti života.

Po modlitbe ´Anjel Pána´ s pútnikmi na Svätopeterskom námestí požiadal p. František všetkých, aby sa pomodlili za školáčky, ktoré boli v ten týždeň unesené zo svojej školy v Nigérii: "Pripájam sa k biskupom Nigérie v odsúdení ohavného únosu 317 dievčat zo školy v Jangebe, na severozápade krajiny a prosím, aby sa mohli čím skôr vrátiť domov ... modlime sa k našej nebeskej Matke, aby ich ochránila", dodal pápež. Vyjadril aj svoje blízke prepojenie s deťmi, trpiacimi na zriedkavé choroby a vyjadril nádej, že "pocítia starostlivú a nežnú Božiu lásku. Prosme Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby nám pomohla prijať Kristovo svetlo s úžasom a bázňou, aby sme si ho chránili a delili sa oň aj s ostatnými".

 

 

DISKUSIA k článku