_large.jpeg

Amerika sa stáva spoločnosťou, posadnutou zlým duchom

2,405
Zuzana Smatanová
AltKAT

Pod rúškom boja za ´ľudské práva´ a ´jednotu´ prebieha v Amerike, ale aj na celom svete, kultúrna revolúcia, ktorá sa pomaly, ale isto mení na otvorený totalitarizmus. Spojené štáty sa na rozdiel od ktoréhokoľvek iného obdobia vo svojich dejinách takmer beznádejne rozdelili pomimo politických územných kultúrnych línií. Naša krajina (USA) sa zjavne trhá na kusy a nekontrolovane sa rúti smerom k nebezpečnému a neznámemu osudu.

Exorcista páter Stephen Rossetti vníma akúsi zlovestnú temnotu, zostupujúcu na Ameriku. Tento skúsený exorcista hovorí: "Amerika je pod vplyvom zlých duchov. Jestvuje veľa znamení, ktoré to dokazujú." Monsignor Stephen Rossetti je exorcistom v diecéze mesta Syracuse (štát New York) a profesorom na Catholic University of America a svoje postrehy zverejnil 11. júna minulého roku na svojom online journal s názvom Exorcist Diary. Upozorňuje tu na skutočnosti, ktoré vníma ako znamenia posadnutia americkej spoločnosti zlým duchom:

Boh zvyčajne drží satana na pevnej reťazi. Jeho moc a pôsobenie sú obmedzené. Je však zjavné, že v poslednej dobe je knieža tohto sveta takmer absolútne odpútané. Satan obvykle konal svoje zlé skutky v skrytosti, no dnes sa jeho zúrivosť prejavuje v otvorenom boji.

Posvätné sochy sú strhávané; posvätné obrazy znesväcované. Náboženstvo sa zosmiešňuje a Božie zákony sa odmietajú. Jedným z najistejších znakov satanovej prítomnosti je nenávisť voči Katolíckej cirkvi. Kostoly sú v plameňoch.

Ďalším očividným znakom satanovej prítomnosti je nesvár, násilie a smrť. Vidíme ich všade. Vzrastajúce občianske nepokoje v tejto krajine prerastajú do otvorených konfliktov.   

 

"Ameriku milujem ... no viem, že potrebuje pomoc", hovorí Rossetti. "My (exorcisti) na základe určitých okolností určujeme, či sa u nejakého jednotlivca prejavuje pôsobenie zlého ducha. Ak by sme sa v tomto smere mali vyjadriť o našej krajine v súčasnosti, existujú veľmi silné znamenia, že naša krajina je posadnutá zlým duchom." Rossetti vo svojom ´Zápisníku exorcistu´ píše, že prejavy posadnutia národa zlým duchom sú takmer identické so znakmi posadnutia u ľudí. Jedným z nich je aj nesvár. Stupeň neznášanlivosti v tejto krajine je neúnosne vysoký. Za posledných pár mesiacov zažila Amerika množstvo výtržností, rabovania, útokov na sochy a požiadaviek na zmenu názvov vojenských základní."

Mystička Luz De Maria nedávno prijala posolstvo s veľmi naliehavým varovaním:

"Moja milovaná Matka vás vopred upozorňuje na zlo, ktoré si pripravuje ľudské stvorenia na to, aby mu slúžili a konali odporné a úchylné hriechy tejto generácie. Riadia sa démonickým zmýšľaním, "vďaka" ktorému ma ľudstvo opakovane pribíja na kríž. Zlo sa najviac teší, keď vidí človeka trpieť čoraz viac, len aby ho znechutilo a aby vyhľadával len ľahkú cestu, aj keď pritom stratí svoju dušu. Milovaní bratia a sestry, pripravte sa na skúšku svojej viery (1 Pt 1, 7) tými, čo majú pod palcom ľudstvo a sú poverení vytvorením vlastného náboženstva, ktoré Ma vylučuje, keďže v ňom nejde o moju vôľu, ale o vôľu ľudského stvorenia, ktoré chce vládnuť svetu. Majte na pamäti, že vaša viera bude skúšaná vo všetkých oblastiach ľudského života; vkladajte teda svoju dôveru vo mňa aj v oblasti vzdelávania, výchovy, morálnej formácie, ekonomiky ... aby ste vytrvali na ceste viery aj tvárou v tvár ´nariadeniam´, ktoré vám bude vnucovať nový svetový poriadok. Globálna moc, ktorá znevažuje dôstojnosť človeka, zaháňa ľudstvo do rohu a národy privádza do obrovského chaosu a neporiadku, koná pod nadvládou satana, podľa vlastnej ´slobodnej´ vôle."

 

Aj Panna Mária v Medjugorí varuje pred vzmáhajúcim sa pôsobením zlého ducha: "Diabol sa okolo nás zakráda a nastavuje osídla. Chce nás rozdeliť a zmiasť, aby sme začali nenávidieť sami seba a oddali sa jemu. Všade okolo nás zúri neviditeľný boj, no Panna Mária je tu, aby nám pomohla." Sú aj takí, ktorí sa usilujú túto jej snahu, dokonca aj v mene náboženstva, prekaziť. 

Medjugorje, posolstvo z 25. januára 2019: "Drahé deti! Toto je čas milosti, čas milosrdenstva pre každého z vás. Maličkí, nedovoľte, aby vo vás a okolo vás vládla nenávisť a nepokoj. Ste povolaní byť láskou a modlitbou. Diabol chce nepokoj a neporiadok, ale vy, maličkí, buďte radosťou vzkrieseného Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za každého z vás. Porazil smrť, aby vám daroval život, večný život. Preto, maličkí, svedčte o tom a buďte hrdí na to, že ste vzkriesení v Ňom. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie."

Vatikánsky vyslanec, penzionovaný abp. Hoser z Poľska napísal v predvečer Vianoc tieto silné slová: "Kultúrna revolúcia má nakoniec vždy marxistický charakter. Dnes sme svedkami relativizovania života, v ktorom sa človek klasifikuje podľa svojej užitočnosti alebo neužitočnosti. Tí, čo sú označení za neužitočných, spoločnosť spomedzi seba odstráni. Takáto kultúrna revolúcia tvorila základ diktatúr, ako boli taliansky fašizmus, nemecký nacionalizmus, či sovietsky komunizmus."  

Zostáva len čakať, či pokrokoví bezbožní ľavičiari dokážu pochopiť dôležitosť rešpektu pri akceptovaní rozdielov. Ak budú ľavičiari trvať na tom, že tí, čo majú problém napr. s "klimatickou zmenou", majú nebezpečné názory, potom je Amerika na ceste k totalitnému štátu. Američania čelia nezvyčajnej budúcnosti, v ktorej bude na rohoch ulíc, administratívnych budov, ale aj v našich vlastných domovoch vládnuť atmosféra sterilných letiskových terminálov bez života, kde bude každý stále niečo sledovať. "Uvidíš niečo, povieš niečo" - toto heslo bude zárukou lojálnosti a vernosti.