PKRIJMPO7BOHPFOA7B5HDB2KUE.jpg

Počkať, čože? FDA potrebuje 55 rokov na spracovanie údajov o vakcíne

331
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Sprístupnenie dokumentov na základe Zákona o slobode informácií je v USA zriedkakedy rýchle. Keď však skupina vedcov požiadala vládu o sprístupnenie údajov, na základe ktorých udelila licenciu vakcíne od Pfizeru, odpoveď presahovala bežné byrokratické naťahovačky. 

Asi tak o 55 rokov. 

Tak dlho má podľa Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) trvať proces preskúmania a zverejnenia množstva dokumentov súvisiacich s vakcínami. Ak s tým federálny sudca v Texase bude súhlasiť, žalujúca strana - organizácia Public Health and Medical Professionals for Transparency - môže očakávať, že kompletný dokument uvidí v roku 2076.

Zákon o slobode informácií z roku 1967 vyžaduje, aby federálne úrady reagovali na žiadosti o informácie do 20 pracovných dní. Čas potrebný na skutočné zaobstaranie dokumentov "sa však bude líšiť v závislosti od zložitosti žiadosti a prípadných nevybavených žiadostí, na ktorých už úrad pracuje," uvádza vládna agentúra, ktorá ma na starosti vykonávanie zákona. 

Právnici ministerstva spravodlivosti zastupujúci FDA poznamenávajú, že žalobcovia požadujú obrovské množstvo materiálu súvisiaceho s očkovaním – asi 329 000 strán.

Žalobcovia, skupina viac ako 30 profesorov a vedcov z univerzít vrátane Yale, Harvardu, UCLA a Brown, podali žalobu v septembri na americkom okresnom súde, aby získali urýchlený prístup k záznamom. Tvrdia, že zverejnenie informácií by mohlo zmierniť tlak vakcinačných skeptikov a uistiť ich, že vakcína je skutočne "bezpečná a účinná, a teda zvýši dôveru vo vakcínu Pfizer"

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv nemôže dokumenty len tak jednoducho zverejniť. Záznamy musia byť skontrolované, aby sa upravili "dôverné biznisové a obchodné tajné informácie spoločností Pfizer či Biontech a osobné informácie o súkromí pacientov, ktorí sa zúčastnili klinických skúšok," uviedli právnici ministerstva spravodlivosti v spoločnej správe

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv navrhuje priebežne uvoľňovať 500 strán mesačne, pričom poznamenáva, že pobočka, ktorá by sa zaoberala revíziou, má len 10 zamestnancov a v súčasnosti spracováva približne 400 ďalších žiadostí. 

"Spracovaním a vytvorením predbežných odpovedí na základe 500-stranových prírastkov bude Úrad pre kontrolu potravín a liečiv schopný poskytnúť viac stránok viacerým žiadateľom. Vyhneme sa tak systému, kde niekoľko veľkých žiadostí zahltí obmedzené zdroje spracovania a kde sa zrealizuje menej žiadostí žiadateľov," napísali právnici ministerstva a poukázali na iné súdne rozhodnutia, v ktorých bol dodržaný harmonogram 500 strán mesačne.

Právnička občianskeho súdneho konania Courtney Enlowová postúpila moju žiadosť o ďalšie vyjadrenie úradu, ktorý zatiaľ nereagoval. 

Právnici žalobcov tvrdia, že ich žiadosť by mala byť najvyššou prioritou a že FDA by mal zverejniť všetky materiály najneskôr 3. marca 2022.

"Toto 108-dňové obdobie je rovnaké množstvo času, koľko trvalo FDA, kým preskúmali citlivé dokumenty pre oveľa zložitejšiu úlohu licencovania vakcíny Pfizer COVID-19," uviedli v súdnych dokumentoch Aaron Siri zo Siri & Glimstad v New Yorku a John Howie z Howie Law v Dallase.

"Jediným účelom Zákona o slobode informácií je zabezpečiť transparentnosť vlády," pokračovali. "Je ťažké si predstaviť väčšiu potrebu transparentnosti ako v prípade okamžitého zverejnenia dokumentov, o ktoré sa opiera FDA pri udeľovaní licencií na produkt, ktorý je teraz nariadený viac ako 100 miliónom Američanov pod trestom straty kariéry, príjmu, vojenskej služby a oveľa horších vecí."

Zároveň argumentujú, že hlava 21, podkapitola F vlastných nariadení FDA stanovuje, že úrad "musí ‘okamžite sprístupniť‘ všetky dokumenty, ktoré sú základom udelenia licencie pre vakcínu."

Vzhľadom na intenzívny verejný záujem o vakcínu právnici žalobcov tvrdia, že FDA "by sa mal pripravovať na zverejnenie (údajov) súčasne s udelením licencie. Namiesto toho urobili pravý opak". 

Aby FDA dodržala sťažovateľmi navrhovanú lehotu, musela by spracovať náročných 80 000 strán mesačne. Žalobcovia však poznamenávajú, že FDA má 18 000 zamestnancov a rozpočet 6 miliárd dolárov a "sami hovoria, že nie je nič dôležitejšie ako udelenie licencie pre túto vakcínu a transparentnosť v súvislosti s touto vakcínou"

Aby bolo jasné, väčšine ľudí - vrátane mnohých, ktorí pokrytecky vyhlasujú "urobil som si vlastný výskum" - chýbajú odborné znalosti na zhodnotenie týchto informácií.

Zdá sa však, že žalobcovia, medzi ktorými sú aj zahraniční profesori zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Dánska, Austrálie a Kanady, majú na to dobrú pozíciu.

Ako argumentujú Siri a Howe: "Preskúmaním týchto informácií sa vyrieši prebiehajúca verejná diskusia o adekvátnosti procesu hodnotenia zo strany FDA."

Americký okresný sudca Mark Pittman stanovil plánovaciu konferenciu na 14. decembra vo Fort Worthe, aby sa posúdil časový plán spracovania dokumentov.

Názory tu vyjadrené sú názory autora. Spravodajstvo Reuters sa v rámci Princípov dôvery zaväzuje k bezúhonnosti, nezávislosti a nestrannosti.