mother Angelica

Matka Angelika o latinskej omši

303
Milko Kostovič
AltKAT

Je tomu už 6 rokov, čo vo veku 92 rokov zomrela matka Angelika, čiperná chudobná klariska, ktorá založila televíznu sieť EWTN. Zatiaľ čo mnohí poznali jej praktickú povahu a obrovské životné úspechy, jej láska k tradičnej omši nie je taká známa.

Niektorí si možno spomenú, že Matka mala konflikt s jej miestnym ordinárom (biskupom Davidom Foleym) po jeho dekréte zakazujúcom slúžiť omšu ad orientem v jeho diecéze. Matka mala pravdu, ako zvyčajne, ale biskup Foley nakoniec spor vyhral po odvolaní sa na Rím. Ako sa ukázalo, mnohí biskupi jednoducho nechceli, aby vyše štyridsať miliónov televíznych domácností pravidelne sledovalo omše slúžené ad orientem. 

Je tiež ľahké zabudnúť na to, ako veľmi televízia EWTN podporovala latinskú omšu v rokoch bezprostredne nasledujúcich po motu proprio Summorum Pontificum pápeža Benedikta z roku 2007.

Počnúc vysielanou mimoriadnou formou omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža v septembri 2007 (ktorú slúžilo Kňazské bratstvo svätého Petra – na obrázku vyššie), televízna sieť odvysielala celkovo desať tradičných omší medzi rokmi 2007 a 2009. Pre mnohých verných Katolíkov boli tieto televízne liturgie prvým náhľadom na posvätnú krásu latinskej omše.

Ako u väčšiny mystikov a svätých (zatiaľ s malým s), aj matka Angelika spoznala silu posvätnej liturgie.

A koniec-koncov, Matkine vlastné slová odhaľujú, ako silne vnímala tradičnú liturgiu. Ako uvádza web ChurchPOP, Matka Angelika o latinskej omši povedala:

"Latinčina bola dokonalým jazykom pre omšu. Je to jazyk Cirkvi, ktorý nám umožňuje modliť sa ústnu modlitbu bez rozptyľovania.

"Viete ... účelom omše je modlenie sa a spojenie s ukrižovaním a s tou slávnou hostinou, ktorej sa zúčastňujeme pri Svätom prijímaní. On je tam prítomný. Ale v miestnom jazyku sa toľko stráca... 

"Počas latinskej omše ste mali misál, ak ste chceli pokračovať v angličtine (prípadne v inom miestnom jazyku, pozn. prekl). Bolo to takmer mystické. Poskytlo vám to vedomie neba, úžasnej pokory Boha, ktorý sa prejavuje v podobe chleba a vína. Láska, ktorou nás obdaruje, Jeho túžba zostať s nami je jednoducho úžasná. Mohli ste sa sústrediť na túto lásku, pretože vás nerozptyľoval váš vlastný jazyk.

"Mohli ste ísť kamkoľvek na svete a vždy ste vedeli, čo sa deje. Bolo to kontemplatívne, pretože počas omše ste mohli zavrieť oči a predstaviť si, čo sa skutočne deje. Mohli ste to cítiť. Mohli ste sa pozrieť na východ a uvedomiť si, že Boh prišiel a bol skutočne prítomný. Tak, ako je to dnes, keď je kňaz obrátený k ľudu, je to niečo medzi ľuďmi a kňazom. Príliš často je to len nejaký druh stretnutia a na Ježiša sa takmer zabúda."

 

 

DISKUSIA k článku