Protection

´Recept´ exorcistu na ochranu vašej rodiny v duchovnom boji proti satanovi

2,486
Zuzana Smatanová
AltKAT

O tomto by mala vedieť každá katolícka rodina!

Exorcista páter Chad Ripperger sa objavil ako hosť na podcaste Douga Barryho a p. Richarda Heilmana United States Grace Force (sila milosti). Doug Barry sa opýtal exorcistu a odborníka na duchovný boj ako sa majú rodiny chrániť uprostred čoraz zúrivejšieho duchovného boja v našej modernej kultúre. Tu sú 4 rady exorcistu:

 

1) Modlite sa ´Anjel Pána´

"Jednou z vecí, ktoré pokladáme za najúčinnejšie pri vytváraní dobrej a zdravej atmosféry v našich domovoch a rodinách je keď rodičia vstanú a modlia sa ´Anjel Pána´ - o 6.00, na poludnie a o 18.00 večer. Na tejto modlitbe je niečo, čo ľudí chráni v duchovnom boji. Naša myseľ sa skrátka zahaľuje do niečoho špecifického ... okrem toho ide aj o disciplínu."

 

2) Modlite sa za ochranu svojich detí 

“Denne sa modlite za ochranu svojich detí! Duchovný boj je tak intenzívny a tak vážny, že sa za ochranu svojich detí musíte naozaj modliť každý jeden deň."

 

3) Modlite sa k Panne Márii Sedembolestnej (Matke bolestnej)

“Proste Pannu Máriu Sedembolestnú, vzývajte Ju najmä pod týmto menom, nech sa v živote vašich detí deje čokoľvek. Zlo býva veľakrát skryté a rodičia sa o ňom dozvedajú až keď býva neskoro. Ustavičnou modlitbou môžete deti chrániť od toho najhoršieho; o problémoch detí sa môžete dozvedieť včas a začať veci rýchlejšie riešiť." 

 

4) Pravidelne zasväcujte rodinu Panne Márii a odovzdávajte Jej problémy svojej rodiny

"V knihe Modlitby oslobodenia pre laikov, ktorú som vydal, je aj Posvätenie vonkajších dobier. Mám skúsenosť, že ak laici zasväcujú svoju rodinu, ako aj špecifické problémy, s ktorými rodina zápasí, úžasným spôsobom to rodinu posilní a vykorení z nej nedostatky a problémy. To si však pochopiteľne vyžaduje, aby samotní rodičia mali pravidelný modlitbový život a aby k nemu viedli aj svoje deti. Keď sa potom deti vo svojom živote ocitnú v pokušení, tak sa práve aj vďaka pravidelnosti a disciplíne v modlitbovom živote dokážu vrátiť späť a odolať pokušeniu."