Otec Štefan Mordel: „Vieme si predstaviť horší úpadok Cirkvi?“

900
AltKAT

Na začiatku svojej kázne otec Štefan Mordel upozorňuje na pokušenie straty viery už v starom Izraeli a na to, ako sa Izraeliti nechali ovplyvňovať okolitými pohanskými náboženstvami.

Hovorí o istom vysokom prelátovi, ktorý sa vyjadril, že „apoštoli predsa nebehali za Pánom Ježišom s magnetofónom“ – čo má znamenať, že nemožno brať všetko učenie doslova. Človek, ktorý takto uvažuje, nemá podľa otca Mordela úctu k Božiemu slovu. Ľud je pod vplyvom sveta, no musí si zachovať úctu, rešpekt a silu Ducha k Božiemu slovu.

Pokračuje ďalej a hovorí, že ateizmus sa pomaly, ale isto prelieva do relativizmu, ktorý rozleptáva všetky štruktúry. A je to podľa neho táto neúcta, až nenávisť, čo ženie novinárov k honu na emeritného pápeža Benedikta XVI. Otec Mordel:

Svätý Otec Benedikt XVI., ktorý je skutočne spolupracovníkom pravdy, má byť odhalený ako pokrytec a chceli ho postaviť na pranier ako zločinca. (Bolo to) ako keď na Krista pred Pilátom kričali „Preč s ním! Ukrižuj ho!

Kňaz prízvukuje, že Benedikt vždy bojoval za pravdu, ktorá má byť teraz zničená novou relativistickou ideológiou, ktorá sa zúrivo snaží etablovať „herézu a bludy ako čosi vznešené a ako normu“. Nejde pritom o nejaké nadhodnotenie, ale tvrdú realitu. Pokračuje:

Čo povedal Benedikt, keď v roku 2005 nastúpil? „Modlite sa za mňa, aby som neutiekol pred vlkmi.“ On vedel, do čoho ide, vedel, že bude mať okolo seba len nepriateľov. A teraz títo nepriatelia celkom otvorene a verejne ukazujú, aké majú srdce a čo je v nich, koľko nenávisti a zloby.“

Spomína tiež vyjadrenie istého anglického biskupa, ktorý sa nechal počuť, že pravidelne raz mesačne bude sláviť LGBT omše – čo otec Mordel označil ako „svätokrádežné“. Rovnako tak aj nemeckí vysokí cirkevní hodnostári sa pokúšajú o zmenu sexuálnej morálky. „Môže byť iný, väčší dôkaz,“ pýta sa muž v zelenom rúchu, „toho strašného úpadku, v ktorom sa Cirkev dnes borí?“ Podľa neho existujú v rámci Cirkvi kruhy, ktoré sa emeritného pápeža snažia zničiť, „aby mohli presadiť svoju zvrátenú ideológiu“.

Kňaz ďalej hovorí:

Keď pápež Ján XXIII. dostal fatimské posolstvo a mu ho prečítali, povedal: „To sa nás netýka.“ Ale ukazuje sa, že sa nás to týka. Že ten úpadok naozaj dorazil v obrovských medziach.“

Ako príklad uvádza istú katolícku univerzitu v Kalifornii, kde si študenti môžu vybrať z 8 rodov.

Toto sa deje na katolíckej univerzite. Vieme si predstaviť horší úpadok Cirkvi?“ pýta sa. Preto sa podľa otca Mordela musíme urýchlene vrátiť k Bohu:

My sa musíme vrátiť k Pánu Bohu. My musíme sa začať modliť, my musíme sa modliť na kolenách a prosiť Pána Boha, aby nás ochránil, aby nám dal silu, aby sme obstáli v tomto zápase. Veď aj k nám sa všeličo takéto hrnie.“

Kňaz na záver svojej kázne upozorňuje aj na to, aby sme si zbytočne nerobili z Ruska nepriateľa a varuje, že ak u nás dovolíme cvičiť zahraničných žoldnierov, môže sa zo Slovenska stať „bojové pole“.