Arcibiskup Ganswein: „Existuje hnutie, ktoré chce zničiť Benediktov život a odkaz!“

217
Kultúra smrti

Arcibiskup Ganswein sa pre talianske noviny Corriere della Sera z 9. februára vyjadril, že verí, že existuje akési hnutie, „ktoré chce naozaj zničiť osobu a dielo“ emeritného pápeža Benedikta XVI. Toto „hnutie“ Benedikta „nikdy nemilovalo ako osobu, ani jeho teológiu, ani jeho pontifikát“, prehlásil arcibiskup.

Podľa Gansweina sa členovia tohto hnutia s potešením pozerajú na mediálne útoky namierené na emeritného pápeža a dodal, že je to pre nich „ideálna príležitosť na zúčtovanie s ním ako pri damnatio memoriae“.

Latinský termín „damnatio memoriae“ označuje také odsúdenie pamiatky na osobu, že tá je úplne vynechaná z oficiálnych záznamov, akoby nikdy ani neexistovala.

Tieto komentáre prišli len krátko po tom, čo 94-ročný Benedikt zverejnil list, v ktorom vyjadril „hlboké zahanbenie“ a „z celého srdca“ žiadal o „odpustenie“ za „zneužívania a chyby“, ku ktorým došlo počas jeho služby v Nemecku aj v Ríme. Avšak emeritný pápež odmietol, že by osobne v tejto oblasti čokoľvek zanedbal.

Vo včerajšom interview pre Corriere della Sera arcibiskup Ganswein tiež uviedol, že ktokoľvek pozná Benedikta, „vie, že obvinenia, že klamal, sú absurdné“ a že sa musí „jasne rozlíšiť medzi urobením chyby a klamstvom“, čím narážal na Benediktove „nepriznanie sa“ k účasti na istej schôdzi zo 70. rokov.

Rovnako tak odkázal na iný článok v novinách L’Osservatore Romano, ktorý napísal kardinál Fernando Filoni, ktorý obhajoval Benediktovu „hlbokú a veľmi veľkú a intelektuálnu úprimnosť“ a uviedol, že nikdy u neho nezachytil „žiaden tieň pochybnosti či pokusu čokoľvek minimalizovať“.

Ganswein uviedol, že Benedikt uvedený článok čítal a dodal, že „tí, ktorí mu boli blízki, dobre vedia, čo Joseph Ratzinger – Benedikt XVI. povedal a urobil v súvislosti s celou otázkou pedofílie.“ Arcibiskup pokračoval:

On bol prvý, kto konal už ako kardinál a potom v tejto línii pokračoval ako pápež. Už počas pontifikátu Jána Pavla II. zmenil vtedajšiu mentalitu a nastolil kurz, v ktorom pokračuje ešte aj pápež František.“

Podľa Benediktovho dlhoročného pobočníka sú „nanešťastie mnohí oklamaní týmto ohavným útokom; je tu (vyliateho) toľko bahna. Je to smutná situácia.“ Avšak kým je Benedikt už „fyzicky veľmi slabý“, pokračuje arcibiskup „jeho fyzické slabosti nič neodobrali z jeho duchovnej a intelektuálnej prítomnosti.

Aj portál Christianitas.sk poukázal na podozrivú zhodu okolností objavenia sa zúrivých útokov voči emeritnému pápežovi práve vo chvíli, kedy sa Nemecká biskupská konferencia podujala na najväčšie – a zjavne aj najkontroverznejšie – zmeny v dlhej histórii Cirkvi.1 V článku od poľského autora Pawla Chmieleckého Operácia Benedikt2 bolo vtedy uvedené:

Zdá sa, že dnes by sa už nemohla zopakovať situácia z roku 2020, keď kniha Benedikta XVI. a kardinála Roberta Saraha prakticky znemožnila doviesť do konca plán na uvoľnenie celibátu. Dnes by už hlas pápeža Benedikta nemusel nikomu prekážať. Jeho autorita bola fakticky výrazne naštrbená – síce nie faktami, ale pre účely revolúcie na tom nezáleží. Dôležitý je účinok, a ten je zdrvujúci.

DISKUSIA k článku