Nemecko: Kňaz nazval cirkevné rádio „orgánom propagandy“ a prirovnal ho ku Goebelsovi

214
Kultúra smrti

Odborník na kánonické právo a diecézny sudca v Kolíne nad Rýnom, kňaz Gero P. Weishaupt sa vo svojom príspevku na Facebooku vyjadril o kolínskom katedrálnom rádiu Domradiu, ako o „propagandistickom orgáne“. Časopis Der Spiegel opisuje kňaza ako „veľmi konzervatívneho“.

Weishauptov komentár sa týkal sústavných atakov tohto rádia na adresu kardinála Rainera Maria Woelkiho, kolínskeho arcibiskupa, ktorý je známy svojimi čiastočne konzervatívnymi názormi. Svoj príspevok okorenil zvolaním „Goebbels pozdravuje!“, čím prirovnal riadenie rozhlasu k ministrovi propagandy národnosocialistického Nemecka. Zároveň rozhorčene uvádzal v inom príspevku: „A tento propagandistický orgán je financovaný z prostriedkov arcidiecézy a vášho vlastného zamestnávateľa.“

V inkriminovanom politicky nekorektnom príspevku sa píše: „Katedrálny rozhlas vráža dýku do kardinála. Cirkevné spravodajstvo Brutus pozdravuje! Robí zo seba propagandistický orgán proticirkevného ľavicového katolicizmu. Goebbels pozdravuje!“

Po uverejnení príspevku sa strhla v Nemecku búrka. Generálny vikár diecézy Essen Klaus Pfeffer na Facebooku napísal, že „nie je nič nové, keď pravicové katolícke kruhy s veľkou agresivitou a odpornými osobnými útokmi, agitujú proti ľuďom s iným názorom. Fakt, že kňaz a cirkevný sudca napadol Kolínsky katedrálny rozhlas a jeho zamestnancov s nacistickým prirovnaním, je však úplne neprijateľný. Takéto hrozné prešľapy musia byť jasne a jednoznačne odsúdené!“

Mestský dekan v Bonne Wolfgang Picken vo vyhlásení vyzval súčasného predstaviteľa kolínskej arcidiecézy, kardinála Rainera Maria Woelkiho aj  pomocného biskupa Rolfa Steinhäusera, aby kňaza verejne napomenuli a osobne sa dištancovali od jeho vyjadrení.

Medzitým sa Weishaupt nielen ospravedlnil a odvolal svoje výroky, ale bol aj odstránený z funkcie diecézneho sudcu. V ospravedlňujúcom príspevku uviedol: „V príspevku na Facebooku som opísal Domradio ako propagandistický orgán, ktorý vedie propagandu a napísal som „Goebbels pozdravuje“. Týmto výslovne vyhlasujem, že som urobil úplne nevhodné prirovnanie, ktoré sa v žiadnom prípade netýka novinárskej práce Domradia. Nechcel som diskvalifikovať prácu Domradia. Navyše je úplne nevhodné prirovnávať niekoho k osobe z Tretej ríše. Ak som svojím vyjadrením urazil zamestnancov Domradia, týmto sa im  výslovne ospravedlňujem!“

Jeho ospravedlnenie mu však veľmi nepomohlo. Apoštolský administrátor, pomocný biskup Rolf Steinhäuser, napriek ospravedlneniu v piatok uvoľnil otca Gera Weishaupta zo služby diecézneho sudcu na Arcibiskupskom úrade v Kolíne nad Rýnom. Steinhäuser ostro kritizoval jazyk a zvolené prirovnania a povedal, že sú nevhodné a neprijateľné pre katolíckeho kňaza. Weishaupt podľa Steinhäusera svojimi vyjadreniami spôsobil arcibiskupstvu „ťažkú ​​škodu“, a preto už nemôže plodne vykonávať svoju prácu diecézneho sudcu. Steinhäuser by rád informoval aj holandského biskupa z Roermondu, Hendrikusa Smeetsa, v ktorého diecéze je Weishaupt inkardinovaný za kňaza. Biskup Smeets uvoľnil  Weishaupta pred niekoľkými rokmi z Holandska pre jeho službu v Kolíne nad Rýnom.

DISKUSIA k článku