George Friedman na Stratfore - Hlavným záujmom USA je rozdeliť Rusko s Nemeckom

17.03.2015USA
0 0

(0:00:00)  Prvoradým záujmom Spojených štátov,
(0:00:02)  pre ktorý sa v minulom storočí viedli vojny,
(0:00:05)  prvá a druhá svetová, studená vojna,
(0:00:07)  bol vzťah medzi Nemeckom a Ruskom,
(0:00:09)  pretože zjednotené sú jedinou silou, ktorá nás môže ohroziť,
(0:00:13)  a preto sme sa museli postarať o to, aby k tomu nedošlo.
(0:00:17)  Keď ste Ukrajinec, o pomoc v podstate požiadate jedinú krajinu,
(0:00:24)  ktorá vám ju dokáže poskytnúť, a tou sú Spojené štáty.
(0:00:26)  Minulý týždeň, približne pred 10-mi dňami, generál Hodges,
(0:00:30)  veliteľ americkej armády v Európe, navštívil Ukrajinu,
(0:00:34)  a oznámil, že tam teraz oficiálne prídu americkí inštruktori, nielen neoficiálne.
(0:00:43)  Vlastne tam ukrajinským bojovníkom rozdal medaily,
(0:00:46)  čím porušil armádny protokol, cudzincom sa medaily nedávajú.
(0:00:53)  Ale on to urobil, aby tým ukázal, že je to jeho armáda.
(0:00:56)  Potom odišiel, a pobaltské štáty ohlásili,
(0:00:59)  že Spojené štáty rozmiestnia zbrane, delostrelectvo,
(0:01:03)  a ďalšiu vojenskú techniku v Pobaltí, Poľsku, Rumunsku, a Bulharsku,
(0:01:08)  čo je veľmi zaujímavé.
(0:01:10)  Včera Spojené štáty oznámili, že majú v pláne tam zbrane poslať,
(0:01:16)  čo neskôr popreli, ale samozrejme, že tie zbrane tam poslali.
(0:01:22)  Spojené štáty to všetko urobili bez súhlasu NATO,
(0:01:27)  pretože NATO potrebuje 100-percentný súhlas všetkých členských krajín,
(0:01:33)  a preto hociktorý štát môže akékoľvek rozhodnutie vetovať,
(0:01:36)  a Turci by to už z recesie vetovali.
(0:01:38)  Ide o to, že Spojené štáty sú pripravené vytvoriť okolo Ruska sanitárny kordón.
(0:01:47)  Rusko o tom vie, a je presvedčené, že im ide o rozbitie Ruskej federácie.
(0:01:53)  Ja použijem slová Petra Lorreho: „Nechcem ťa zabiť, len ti tak trochu ublížiť.“
(0:01:59)  Tak či tak, vrátili sme sa k starej hre,
(0:02:04)  a ak sa opýtate Poliaka, Maďara alebo Rumuna,
(0:02:07)  tak žijú v úplne inom svete než Nemci,
(0:02:11)  a oni zasa žijú v úplne inom svete ako Španieli,
(0:02:14)  takže v Európe neexistuje žiadna jednota,
(0:02:17)  ale na mieste Ukrajincov by som urobil presne to isté,
(0:02:19)  snažil by som sa do toho zatiahnúť Američanov.
(0:02:23)  Ďalšia otázka prosím.
(0:02:24)  Zásadným záujmom Spojených štátov je ovládať všetky svetové oceány,
(0:02:30)  čo sa nepodarilo zatiaľ nikomu.
(0:02:33)  A preto podnikáme invázie, zatiaľ čo nás nikto napadnúť nemôže.
(0:02:37)  Čo je pekné.
(0:02:38)  Udržanie si kontroly nad oceánmi a vesmírom je základom našej moci.
(0:02:43)  Najlepší spôsob, ako poraziť nepriateľskú flotilu, je zabrániť jej postaveniu.
(0:02:48)  Briti znemožnili európskym mocnostiam vybudovať si flotilu tým,
(0:02:52)  že sa postarali o to, aby si Európania šli navzájom po krku.
(0:02:57)  Ja by som odporúčal viesť politiku takým štýlom,
(0:03:00)  ako to urobil Ronald Reagan v prípade Iránu a Iraku,
(0:03:02)  financoval obe strany, aby bojovali medzi sebou, a nie proti nám.
(0:03:09)  Bolo to cynické, určite to nebolo morálne, ale fungovalo to.
(0:03:13)  Ide o to, že Spojené štáty nemôžu Euráziu okupovať.
(0:03:20)  V momente, keď prvá naša baganča stúpi na pevninu,
(0:03:23)  budeme demograficky čeliť totálnej presile.
(0:03:26)  Dokážeme poraziť armádu, nemôžeme však okupovať Irak.
(0:03:30)  Predstava, že 130 tisíc mužov by obsadilo 25-miliónový štát,
(0:03:35)  nuž pomer policajtov na občanov v New Yorku je vyšší,
(0:03:40)  než sme mali počet vojakov nasadených v Iraku.
(0:03:44)  Takže toho nie sme schopní, ale sme schopní po prvé
(0:03:50)  podporiť rôzne súperiace mocnosti, aby sa zameriavali na seba,
(0:03:54)  dať im nejakú politickú, finančnú, vojenskú podporu,
(0:04:01)  poskytnúť poradcov, a v krajnom prípade urobiť to,
(0:04:05)  čo sme urobili v Japonsku, vo Vietname, Iraku a Afganistane,
(0:04:10)  preventívne útoky.
(0:04:12)  Preventívny útok nie je určený k porazeniu nepriateľa,
(0:04:16)  ale má ho vyviesť z rovnováhy.
(0:04:19)  V každej z týchto vojen sme to urobili,
(0:04:22)  napríklad v Afganistane sme vyviedli al-Kájdu z rovnováhy.
(0:04:26)  Problém nastal až vtedy, keďže sme mladí a hlúpi,
(0:04:30)  keď sme si po rozhodení nepriateľa nepovedali:
(0:04:34)  „Dobre vykonaná práca, balíme to tu,“
(0:04:36)  ale namiesto toho „šlo to ako po masle, prečo tu nevybudovať demokraciu?“
(0:04:41)  V tej chvíli sme prišli o rozum.
(0:04:44)  Odpoveď znie, že Spojené štáty nemôžu neustále intervenovať v celej Eurázii.
(0:04:54)  Musia zasahovať selektívne, a veľmi zriedkavo.
(0:04:58)  Je to extrémny moment, nemôžeme ako prvý krok urobiť to,
(0:05:03)  že niekam vyšleme svojich vojakov.
(0:05:04)  A keď už niekam pošleme našich vojakov,
(0:05:06)  musíme jasne chápať, čo je ich misia, strikne sa jej držať,
(0:05:09)  a nerozvíjať všetky druhy psychotických predstáv.
(0:05:13)  Takže dúfam, že tentoraz sme sa to už naučili,
(0:05:17)  určitú chvíľu to trvá, kým sa deti niečo naučia.
(0:05:19)  Ale plne v tom s vami súhlasím, že ako impérium si to nemôžeme dovoliť.
(0:05:23)  Británia neokupovala Indiu, ale poštvala proti sebe jednotlivé indické štáty,
(0:05:31)  a indickej armáde poskytla niekoľko britských dôstojníkov.
(0:05:36)  Rimania neposielali do odľahlých regiónov obrovské armády,
(0:05:41)  ale dosadzovali tam svojich kráľov, ktorí boli podriadení cisárovi,
(0:05:50)  a títo králi mali na starosti udržanie mieru.
(0:05:56)  Pontský Pilát je takým príkladom.
(0:05:58)  Takže ríše, ktoré sú priamo spravované cisárom,
(0:06:04)  ako bola nacistická ríša, padnú.
(0:06:08)  Nikto nemá takú moc.
(0:06:10)  Musíte byť veľmi chytrý.
(0:06:14)  Tak či tak, tento problém sa nás netýka,
(0:06:17)  ale tým problémom je vôbec priznať si, že impérium máme.
(0:06:20)  Takže sme sa nedostali ani do bodu, keď si myslíme,
(0:06:23)  že sa môžeme vrátiť domov a bude po všetkom.
(0:06:26)  A tak nie sme ani pripravení na 3. kapitolu knihy.
(0:06:32)  Spojené štáty zorganizovali sériu farebných revolúcii na ruskej periférii,
(0:06:39)  z ktorých jedna bola na Ukrajine, oranžová revolúcia.
(0:06:45)  A Rusi v tejto oranžovej revolúcii videli zámer Američanov
(0:06:51)  zničiť Ruskú federáciu, a hovorili veď prečo by inak Spojené štáty financovali skupiny,
(0:06:58)  aby tam demonštrovali?
(0:07:00)  Spojené štáty v tom čase uviazli na mŕtvom bode v Iraku a Afganistane, v Mali,
(0:07:08)  a ďalších miestach, ktoré vám napadnú.
(0:07:11)  Účel invázie do Gruzínska, spojenca Spojených štátov,
(0:07:18)  poviem to jednoducho takto, asi toľko je vám platná americká záruka.
(0:07:25)  Opýtajte sa Ukrajincov: „Vážne chcete byť americkými spojencami?“
(0:07:30)  To chceli byť aj Gruzínci. Tešte sa.
(0:07:33)  Rusi dnes čelia otázke, či si zachovajú nárazníkovú zónu,
(0:07:37)  ktorá je aspoň neutrálna, alebo prenikne Západ na Ukrajine tak ďaleko,
(0:07:43)  že bude len 100 km od Stalingradu, a 500 km od Moskvy?
(0:07:51)  Pre Rusko je status Ukrajiny existenčnou hrozbou, a Rusi to tak nemôžu nechať.
(0:08:00)  V prípade, že Rusko napadne Ukrajinu, Spojené štáty ho zastavia.
(0:08:08)  Preto nie je náhoda, že generál Hodges, ktorý je za to celé zodpovedný,
(0:08:15)  hovorí o predbežnom umiestnení vojakov v Rumunsku, Bulharsku, Poľsku a v Pobaltí.
(0:08:23)  Je to intermárium, oblasť medzi Čiernym a Baltickým morom,
(0:08:30)  o ktorom sníval Pilsudski, a toto je riešenie pre Spojené štáty.
(0:08:34)  Intermárium podľa Pilsudského vyznačené zelenou.
(0:08:41)  Otázka, na ktorú nepoznáme odpoveď, je, čo urobí Nemecko.
(0:08:46)  A pokým Spojené štáty budujú svoj sanitárny kordón, nie na Ukrajine,
(0:08:51)  ale na Západe, a Rusi sa snažia prísť na to, ako využiť svoje páky na Ukrajincov,
(0:08:56)  je skutočnou divokou kartou v Európe postoj Nemecka, ktorý nepoznáme.
(0:09:03)  Nemecko je v nezávideniahodnom postavení,
(0:09:06)  jeho bývalý kancelár Gerhard Shroeder sedí v predstavenstve Gazpromu,
(0:09:11)  čiže Nemci majú s Rusmi veľmi zložité vzťahy.
(0:09:17)  Samotní Nemci si nevedia rady.
(0:09:19)  Musia vyvážať, a Rusi zasa majú o ich export záujem,
(0:09:23)  na druhej strane ak stratia zónu voľného obchodu,
(0:09:25)  potrebujú vybudovať čosi iné.
(0:09:29)  USA sa najviac boja toho, aby ruský kapitál, ruské technológie...
(0:09:34)  Chcem povedať, že zo spojenia nemeckého kapitálu a nemeckých technológií
(0:09:38)  s ruskými nerastnými zdrojmi a ruskej pracovnej sily
(0:09:43)  USA po stáročia behá mráz po chrbte.
(0:09:50)  Takže ako tomu zabránime?
(0:09:52)  USA už vyložili svoje karty na stôl.
(0:09:56)  Je ňou línia od Baltického k Čiernemu moru.
(0:10:06)  Rusi mali vždy vyložené karty na stole.
(0:10:09)  Musia mať aspoň Ukrajinu neutrálnu, nie prozápadnú.
(0:10:15)  Bielorusko už je iná otázka.
(0:10:18)  A teraz ten, kto mi prezradí, čo spravia Nemci,
(0:10:22)  mi môže povedať ako bude vyzerať ďalších 20 rokov,
(0:10:25)  ale žiaľ, Nemci sa doteraz nerozhodli,
(0:10:28)  a to bol odjakživa problém Nemecka.
(0:10:31)  Nemecko je ekonomicky nenormálne silné,
(0:10:34)  ale geopoliticky veľmi krehké, a nikdy presne nevie, ako tieto dva veci zosúladiť.
(0:10:42)  Od roku 1871 to bola vždy „nemecká otázka“, a otázka Európy.
(0:10:48)  Zamyslite sa nad „nemeckou otázkou“, pretože sa teraz znova vynára,
(0:10:52)  a je to otázka, ktorú treba teraz riešiť, ale nevieme ako,
(0:10:55)  lebo nevieme, čo Nemecko urobí.
(0:10:57)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka