Feminist nun

Feministická vatikánska mníška schvaľuje radikálnu mašinériu LGBTQ+ v Cirkvi

520
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Sestra Nathalie Becquartová, prvá žena, ktorú p. František vymenoval na voliteľnú pozíciu vo Vatikáne, schvaľuje a súhlasí s radikálnou katolíckou LGBTQ+ kampaňou, ktorá odmieta náuku Cirkvi o homosexualite a o gender ideológii. Becquartová, ktorá je jednou z najvyššie postavených mníšok pri Sv. Stolici, prednesie 2022 Fr. Robert Nugent Memorial Lecture, organizovanú New Ways Ministry, nesúhlasiacou bludárskou skupinou, podporujúcou "manželstvá osôb rovnakého pohlavia" a transgenderizmus v Cirkvi.

Aprílová prednáška s názvom ´Synodalita - cesta zmierenia´ preskúma cieľ Synody o synodalite, ktorým je "synodálna konverzia Cirkvi, aby sa stala Cirkvou počúvajúcou a Cirkvou inkluzívnou s určitým štýlom rozlišovania". Zámerom prednášky je dotlačiť v rámci synodálneho procesu "vatikánskych funkcionárov ku konverzácii s LGBTQ ľuďmi", oznamuje New Ways Ministry (NWM je službou obhajoby a spravodlivosti pre všetkých LGBTQ katolíkov; jedným z jej zakladateľov je fr. Robert Nugent). 52-ročnú francúzsku mníšku, patriacu k Ignaciánskemu rádu Xavières Sisters, vymenoval p. František za námestníčku pre Vatikánsku synodu biskupov v roku 2021. "Duch Svätý koná inovačne v spojitosti s minulosťou", poznamenáva Becquartová. Mníška prehovorí na pamiatku zosnulého fr. Roberta Nugenta salvatoriánskeho kňaza, ktorému kdl. Joseph Ratzinger (neskorší Bendikt XVI)  v roku 1999 trvale zakázal činnosť z dôvodu "mylného a nebezpečného" obhajovania homosexuality v NWM. Ratzinger rozhodol, že fr. Nugent a sr. Jeannine Gramicková, spoluzakladatelia NWM, spochybnili "konečnú a nemennú povahu katolíckej náuky" o sexualite, čím "spôsobili zmätok medzi katolíkmi". Zľahčovaním postoja Cirkvi k homosexualite zlyhali v poskytnutí výhod Cirkevnej ´pravdivej náuky´ ľuďom, "zápasiacim s homosexualitou", tvrdil Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery (CDF), ktorá následne rozhodla takto: "Postavenie sr. Gramickovej a fr. Nugenta v súvislosti s vnútorným zlom homosexuálnych úkonov a objektívnou nezriadenosťou inklinácie k homosexualite je doktrinálne neprijateľné, pretože nešíria verne a správne jasnú a trvalú náuku Katolíckej cirkvi v tejto oblasti". Ešte dokonca predtým, ako sa stal Ratzinger prefektom CDF, zakázal Vatikán v roku 1978 Nugentovi spovedať a slúžiť sv. omše po tom, čo ho opakovane upozorňovali, že nesmie vo svojej náuke šíriť také ´mylné´ informácie. Vtedajší predseda Konferencie katolíckych biskupov USA (USCCB), kdl. Francis George, varoval, že New Ways Ministry "kritizuje úsilie Cirkvi brániť tradičnú definíciu manželstva ako zväzku jedného biologického muža s jednou biologickou ženou a že nabáda katolíkov aby podporovali volebnú iniciatívu ustanoviť za ´manželstvo´ aj zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia. Nech nikoho neoklame tvrdenie, že NWM autenticky interpretuje katolícku náuku a katolícku pastoračnú prax", upozorňuje USCCB a poznamenáva, že NWM nemá žiadny súhlas, ani odobrenie k svojej činnosti od Katolíckej cirkvi".

Odrazu však dochádza k dramatickému obratu o 180° keď p. František píše povzbudzujúce listy sr. Gramickovej a jej bludárskej skupine, v ktorých im gratuluje k ich solidarite s LGBTQ+ ľuďmi. "Vďaka vám za vašu ´priateľskú´ službu", píše František v liste zo 17. júna, ktorý adresuje výkonnému riaditeľovi tejto organizácie Francisovi De Bernardovi. 10. decembra píše sr. Gramickovej pontifik vlastnoručne list na vatikánskom hlavičkovom papieri a uisťuje ju, že vie, "ako veľmi trpí" a charakterizuje túto loretánsku sestru ako "statočnú ženu, ktorá robí svoje rozhodnutia pri modlitbe". Františkov list Gramickovej prichádza vzápätí po urputnej kontroverzii, súvisiacej s NWM potom, čo organizátori Vatikánskej Synody o synodalite zahrnuli video od tejto bludárskej skupiny medzi "zdroje" synodálnej webstránky. Kontroverzné video "ubezpečuje všetkých LGBTQ+ ľudí a ich priaznivcov, že každý hlas bude vypočutý a zaznamenaný" počas dvojročného synodálneho procesu Cirkvi. Toto video odstránili zo synodálnej webstránky 7. decembra a komunikačný manažér synody Thierry Bonaventura povedal novinárom, že organizátorov Synody nikto neupozornil, že USCCB vyhlásila skupinu NWM za bludársku už v roku 2010 (!). Avšak ihneď potom, čo František napísal Gramickovej list, Bonaventura vrátil 12. decembra video na stránku a ospravedlnil sa za stiahnutie linku tvrdiac, že sa tak rozhodlo z "interných procedurálnych dôvodov". Bonaventura prebral za rozhodnutie osobnú zodpovednosť s vedomím toho, "akú bolesť muselo priniesť celej komunite LGBTQ, ktorú zasa raz vynechali". 

"Vatikánski funkcionári sa zriedka ospravedlňujú a takmer určite sa ešte nikdy neospravedlňovali LGBTQ ľuďom alebo LGBTQ katolíckej službe. Tento čin teda signalizuje, že vatikánski funkcionári si začínajú uvedomovať, ako vplývajú ich rozhodnutia na životy LGBTQ ľudí", poznamenáva riaditeľ Francis DeBernardo, nazývajúc rozhodnutie o opätovnej publikácii tohto videa za "historický okamih". Konferencia o svätení žien, ktorá bojuje za ženské diakonky a za svätenie žien za kňažky (?!) v Katolíckej cirkvi, medzitým nadšene privítala povýšenie sr. Becquartovej, ktorá naznačila, že "bludárska skupina si je istá, že k zmene dôjde v zmysle pôsobenia viacerých žien vo vedení Cirkvi, pretože to je jednoducho evolúcia. Ide zároveň o dôležitú tému pre mnohých mužov, kňazov a biskupov - ba dokonca aj pápeža!" Feministická mníška tvrdí, že jej vymenovanie je "smelým signálom a prorockým rozhodnutím" p. Františka a dôkazom, že "patriarchálne zmýšľanie sa mení" rovnako ako sa otázka žien stáva "znamením čias".

NWM otvorene pochválilo černošského gay kňaza Bryana Massingalea za jeho slová: "Mojím snom je, aby sa raz pred Cirkvou mohli sobášiť dvaja muži alebo dve ženy, berúc sa navzájom v akte viery. Mohol by som tam oficiálne svedčiť ´Áno, toto je od Boha´", ktoré povedal pred poslucháčmi Fordham University, ktorú vedú jezuiti, a dodal: "A ak by to boli ešte aj černosi, nemalo by to chybu."