Moskovský patriarcha Kirill :Vojna sa vedie proti tým, ktorí podporujú homosexuálov

507
AltKAT

Konflikt je podľa cirkvi v Moskve zásahom proti presadzovaniu modelu hriešneho života, ktorý je v rozpore s kresťanskou tradíciou.

Moskovský pravoslávny patriarcha Kirill prvýkrát priamo komentoval vojnu na Ukrajine, upozornil portál Orthodox Times. Doteraz sa patriarcha stránil priameho postoja k vojne na Ukrajine, za čo si vyslúžil kritiku.

Kirill, ktorý má úzke vzťahy s prezidentom Putinom, spojil aktuálnu vojnu na Ukrajine s témou homosexuálnej loby.

kázni prednesenej v Katedrále Krista Spasiteľa v Moskve povedal, že aktuálne dianie v oblasti medzinárodných vzťahov nemá len politický význam. „Hovoríme o ľudskej spáse, o tom, kam sa ľudstvo dostane,“ povedal Kirill.

Odmietanie takzvaných hodnôt

Moskovský patriarcha upozornil, že na Donbase existujú už osem rokov pokusy zničiť „odmietnutie takzvaných hodnôt, ktoré dnes ponúkajú tí, ktorí si nárokujú svetovú moc“. Neskôr spresnil, že ide najmä o „gay parádu“.

Kirill povedal, že sa v súčasnosti kladú požiadavky na usporiadanie gay sprievodov, no ak ľudia alebo krajiny odmietnu tieto požiadavky a „nevstúpia do tohto sveta, stanú sa preň cudzími“.

V kázni pripomenul, že podpora gay pridu je hriechom, ktorý sa „propaguje prostredníctvom takzvaných pochodov dôstojnosti“.

„Toto je hriech, ktorý odsudzuje Božie Slovo – Starý aj Nový zákon. Pán, ktorý odsudzuje hriech, neodsudzuje hriešnika. Volá ho len k pokániu, ale nie preto, aby zabezpečil, že cez hriešneho človeka a jeho správanie sa hriech stane životnou normou, variáciou ľudského správania – rešpektovanou a prijateľnou,“ povedal Kirill.

Civilizácia sa skončí

Upozornil tiež, že ľudská civilizácia sa skončí, ak ľudstvo uzná, že hriech nie je porušením Božieho zákona, a „ak bude súhlasiť s tým, že hriech je jednou z možností ľudského správania“.

Sprievody gay ľudí sú podľa patriarchu navrhnuté tak, aby ľudia uznali, že „hriech je jednou z variácií ľudského správania“. Cirkevný predstaviteľ Moskvy hovorí o požiadavkách na pochody homosexuálov o „násilnom vnucovaní popierania Boha a jeho pravdy“.

Podľa Kirilla dnes ľudia nevedia odolávať a vzdorovať pomýleným hodnotám, a to najmä „zo slabosti, z hlúposti či nevedomosti“. Títo ľudia podľa neho odchádzajú na „ľavú stranu“. „A všetko, čo súvisí s ospravedlnením hriechu, ktorý odsudzuje Biblia, je dnes skúškou našej vernosti Pánovi, našej schopnosti vyznať vieru v nášho Spasiteľa,“ dodal ortodoxný patriarcha.