Marija

MEDJUGORJE: Vizionárka varuje, že sme sa zrejme ocitli v bode, z ktorého už niet návratu

3,926
Zuzana Smatanová
AltKAT

Ponúkame vám výňatky z dramatickej konverzácie medzi Marijou, vizionárkou z Medjugorje a pátrom Liviom:

 

Páter Livio (PL): "Drahí priatelia, máme tu naživo Mariju z Medjugorja, ktorá nám sprostredkuje posolstvo Kráľovnej pokoja, ktoré dostala 25. marca 2022 na sviatok Zvestovania Pána. 

Pozdravujem, Marija!

Marija (M): "Zdravím, páter Livio! Pozdravujem aj všetkých poslucháčov Rádia Maria. Dnes, ako každého 25. v mesiaci mi Panna Mária dala toto posolstvo:

 

"Drahé deti! Počujem váš nárek a vaše prosebné modlitby o mier a pokoj. Satan celé roky bojuje za vojnu. Preto ma Boh poslal medzi vás, aby som vás viedla po ceste svätosti, pretože ľudstvo sa ocitlo na križovatke. Vyzývam vás - vráťte sa k Bohu a k Božím prikázaniam, aby ste dobre obstáli na zemi a aby ste sa dostali z tejto krízy, do ktorej ste upadli, pretože nepočúvate Boha, ktorý vás miluje, chce vás zachrániť a priviesť do nového života. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie." 

  

PL: "Marija, toto posolstvo obsahuje veľa dramatických častí, no keď si ho čítam, cítim radosť, pretože v ňom vnímam aj nádej! Panna Mária ti povedala: ´Počujem váš nárek a modlitby za mier a pokoj.´ To znamená, že Panna Mária nás počúva a pre mňa je to dôvod pre veľkú radosť a nádej."

M: "Presne tak, no chcem povedať aj to, že Panna Mária bola vážna a odhodlaná, nemala šťastný výraz v tvári, no ja som v srdci cítila, že nás volá, pozýva. V poslednom posolstve nás vyzvala, aby sme sa ňou modlili. Dnes počúva náš nárek a modlitby za mier a pokoj. Podľa mňa ide o absurdnú vojnu, v ktorej sa navzájom snažia zničiť bratia ako boli Kain a Ábel, nehovoriac o tom, že ide o vojnu medzi kresťanmi ... cítim v srdci smútok."

 

PL: "Marija, v súvislosti so všetkými tými rokmi sa vyskytlo niečo nové, a to je hrozba nukleárnych zbraní. Sv. Otec o tom hovoril aj v zasvätení. Panna Mária vo svojom posolstve povedala, že satan chce zničiť naše životy a planétu, na ktorej žijeme. Podľa mňa Panna Mária týmto vyjadrením myslela, že ľudstvo sa ocitlo na križovatke života a smrti.

Dostali sme sa do bodu, z ktorého už niet návratu, ak sa nebudeme modliť. Po všetky roky sme prežívali čo znamená sila a moc modlitieb. O to vrúcnejšie prosme Pannu Máriu, aby táto vojna skončila! Celé roky nám hovorí, že satan bojuje za vojnu. Vieme, že existujú výrobcovia zbraní, ktorí ich pod rúškom humanitárnej pomoci posielajú na všetky strany. Marija, existuje reálne nebezpečenstvo nukleárnej vojny alebo nás chce satan tak vydesiť?

M: "Nechcem zachádzať do tajomstiev ... ale som nahnevaná alebo nervózna páter Livio?"

PL: "Nie". 

M: "Nie; veríme, že Panna Mária hovorí ´Počujem váš nárek a vaše modlitby´. A už aspoň tisíckrát nám povedala ´Boh ma necháva aby som bola medzi vami, aby som vám pomohla´. Som presvedčená, že presne takto to bolo počas Jej 40-ročnej prítomnosti. Ľudstvo sa ocitlo na križovatke, ako Panna Mária naznačovala v rôznych posolstvách; a satan je v tomto novom miléniu zbavený okov. Vieme, že zlo existuje aj prostredníctvom našej sebeckosti a arogancie."

PL: "Áno a aj preto v jednom z posolstiev pred pár mesiacmi Panna Mária povedala, že satan chce naplniť naše srdce strachom z budúcnosti, ale tá patrí Bohu! Jednou zo satanových taktík je teda poriadne nás vydesiť, hoci by sme mali vedieť, že prítomnosť Panny Márie a naša odpoveď na Jej výzvu, nám dovoľuje žiť dobre na tejto zemi. Práve preto nám Panna Mária hovorí ´Vyzývam vás aby ste sa obrátili k Bohu a k Jeho prikázaniam, aby bolo na zemi dobre, pretože teraz sme tu, na zemi, ale naším cieľom je nebo."