František vyzýva k dialógu všetkých okrem tradičných katolíkov, kedže biskupi ho ignorujú

24.05.2022USA
841

(0:00:04)  V súčasnosti kolujú o pápežovi Františkovi reči,
(0:00:08)  že jeho čas na Petrovom stolci sa blíži ku koncu.
(0:00:12)  Sú to nebezpečné reči živené ambíciami niektorých
(0:00:15)  nádejných budúcich pápežov, a zbožným želaním tých,
(0:00:19)  ktorí skutočne chcú vidieť na Petrovom stolci takmer kohokoľvek,
(0:00:22)  koho si dokážete len predstaviť.
(0:00:25)  Ale existujú pre to určité dôkazy, najmä správanie samotných biskupov.
(0:00:30)  Niektorým z nich sa pravdepodobne zajtra budem venovať,
(0:00:33)  pretože toto je oveľa dôležitejšia správa,
(0:00:35)  a nezdá sa, že by o nej veľa ľudí hovorilo.
(0:00:39)  Máme tu ďalší prípad biskupa ignorujúceho zákaz predkoncilových vysviacok,
(0:00:43)  o ktorých niektorí tvrdia, že sa vzťahuje výlučne na biskupov,
(0:00:48)  čo znamená, že nemajú používať predkoncilovú formu vysviacky,
(0:00:51)  bez ohľadu na sľub daný Bratstvu sv. Petra.
(0:00:56)  A podobne je to s nemeckou synodou, pre ktorú sa musí František potýkať s nepriaznivými ohlasmi.
(0:01:01)  Vysokopostavení kardináli teraz v podstate obviňujú Františka z toho,
(0:01:05)  že je príliš zhovievaný k tomu, čo robia, a požadujú,
(0:01:09)  aby im ich besnenie v Cirkvi zatrhol.
(0:01:13)  Otvorene ho vyzývajú, aby s tým niečo urobil.
(0:01:16)  Možno potrvá dlho, kým sa dočkajú, vzhľadom na niektoré veci,
(0:01:20)  ktoré povedal, a vzhľadom na jeho podporu ich programu,
(0:01:24)  ale preskúmajme dnes tieto správy,
(0:01:26)  a zasaďme ich do rámca toho, že Františkov čas sa možno blíži ku koncu,
(0:01:31)  pretože je to prevládajúci naratív, ktorý momentálne koluje.
(0:01:36)  Aj keď vás opäť varujem pred tým, aby ste ako u väčšiny podobných
(0:01:39)  spravodajských naratívov jednoducho nenadobudli dojem,
(0:01:42)  že je to pravda, ale preskúmajme otázku slabnúcej Františkovej autority.
(0:01:47)  Ale ako z času na čas máme nutkanie urobiť,
(0:01:50)  pozrime sa najprv na samotného pačapapu Františka,
(0:01:53)  ktorý nám hovorí, že chce, pochopte,
(0:01:56)  viesť dialóg s tými, s ktorými nesúhlasí.
(0:01:59)  Nepochybujem o tom, že Dubia kardináli, ktorí sú ešte nažive,
(0:02:03)  to považujú za skvelú správu, a snažia sa s ním dohodnúť stretnutie
(0:02:05)  po takmer šiestich rokoch čakania na odpoveď na Dubia otázky.
(0:02:09)  Som si istý, že typický návštevník latinskej omše,
(0:02:13)  z vašej typickej diecézy slúžiacej latinské omše,
(0:02:15)  ktorá už zrazu neexistuje, alebo musí podniknúť cestu autom
(0:02:19)  kdesi na okraj diecézy, aby mohol ísť na omšu, keď to predtým nemusel,
(0:02:22)  sa tiež pokúša s ním dohodnúť stretnutie, pretože sa to nás očividne dotýka, však?
(0:02:28)  Tak či onak, toto pochádza z Gloria.tv:
(0:02:31)  Stretnutie znamená byť otvorený voči druhým,
(0:02:34)  a prijímať odlišnosti ako súčasť úctivého dialógu,
(0:02:36)  povedal František komunite Chemin Neuf počas audiencie 16. mája.
(0:02:42)  Pre kresťanov sú bratské stretnutia „najmä s ľuďmi, ktorí s nami nesúhlasia“,
(0:02:46)  poučoval František a vyzval k „bezpodmienečnému prijatiu a úcte“.
(0:02:51)  To je naozaj dobrá správa a dúfam, že arcibiskup Roche dáva pozor,
(0:02:56)  pretože to znamená, že prišiel o prácu, a že Traditionis Custodes skončí v odpadkovom koši,
(0:03:01)  alebo to znamená, že František má len pekné reči,
(0:03:04)  a v skutočnosti kruto prenasleduje tých, s ktorými vnútri Cirkvi nesúhlasí,
(0:03:08)  a tieto veci naozaj uplatňuje len na ľudí mimo nej.
(0:03:12)  Tento výrok súvisí viac s jeho modernistickým nezmyslom
(0:03:15)  o potrebe stretnutia, dialógu a spoločného kráčania s tými,
(0:03:19)  ktorí nie sú kresťania alebo členovia Cirkvi,
(0:03:23)  ktorú Kristus založil na skale, ktorou je Peter.
(0:03:26)  A práve takéto vyhlásenia skutočne odhaľujú Františkovo myslenie
(0:03:29)  v porovnaní s jeho činmi, ktoré prehlušujú jeho slová,
(0:03:32)  ale zdá sa, že ani tí, ktorých sám František schvaľuje,
(0:03:36)  ho už veľmi nepočúvajú.
(0:03:38)  Ním osobne a nedávno vymenovaní biskupi,
(0:03:41)  od ktorých by sa očakávalo, že budú pokračovať v jeho diele
(0:03:44)  ešte dlho po jeho smrti, si ho prestali všímať v súvislosti
(0:03:46)  s jeho najrozporuplnejším činom súčasnoti - Traditionalis Custodes.
(0:03:50)  Na Gloria TV čítame tento titulok:
(0:03:52)  Mŕtvy list: Ani Františkovi nasledovníci sa neriadia Traditionis Custodes.
(0:03:56)  Zdá sa, že Františkov biskup svätil kňazov pomocou
(0:04:01)  tradičného rímskeho obradu svätenia,
(0:04:03)  ktorý podľa Traditionis Custodes už neplatí,
(0:04:06)  a o chvíľu sa dostanem k diskusii o tejto téme.
(0:04:09)  Z článku: 70-ročný arcibiskup z Lille, Laurent Ulrich,
(0:04:14)  ktorého František v apríli vymenoval do Paríža,
(0:04:16)  pobirmoval 55 birmovancov podľa rímskeho obradu.
(0:04:21)  Slávnostná ceremónia sa konala 14. mája v kostole Saint-Étienne v Lille.
(0:04:26)  Ulrichovi asistoval kňaz z Inštitútu Krista Kráľa Veľkňaza.
(0:04:29)  Františkovo neslávne známe Traditionis Custodes
(0:04:32)  „zakazuje“ birmovať podľa úctyhodného rímskeho obradu.
(0:04:36)  Je prekvapením, že aj preláti ako Ulrich,
(0:04:39)  ktorí sú považovaní za blízkych Františkovi,
(0:04:40)  vysvetľujú Traditionis Custodes s pastoračnou citlivosťou.
(0:04:47)  Článok pokuľháva v tom, že jeho autor sa neobťažuje spomenúť,
(0:04:50)  že FSSP má písomný dekrét,
(0:04:53)  ktorý chráni ich právo slúžiť apoštolskú svätú omšu,
(0:04:56)  a nepodlieha tak Traditionalis Custodes,
(0:04:59)  o ktorom si cirkevní učenci myslia,
(0:05:01)  že sa vzťahuje na všetky bývalé skupiny Ecclesia Dei,
(0:05:03)  kam patrí aj Inštitút Krista Kráľa Veľkňaza,
(0:05:06)  ale Traditionalis Custodes je prevažne smernicou pre biskupov,
(0:05:09)  ktorá im výslovne zakazuje vykonávať určité činnosti,
(0:05:12)  medzi ktoré patrí aj tradičné svätenie kňazov a birmovanie.
(0:05:17)  Znamená to teraz, že biskup ich nemôže vykonať pre FSSP,
(0:05:21)  alebo v tomto prípade Inštitút Krista Kráľa Veľkňaza,
(0:05:25)  ktorý používa starú formu? Bráni mu to v tom?
(0:05:28)  To je už bod diskusie v post-Traditionalis Custodes prostredí.
(0:05:31)  Autor tohto článku si určite myslí, že by to arcibiskup nemal robiť.
(0:05:37)  V súvislosti s vysvätením otca Alcuina Reida, o ktorom som minulý týždeň informoval,
(0:05:41)  spolu s ďalšími kvázi tajnými sväteniami použitím tradičnej formy vysviacky,
(0:05:46)  vidíte pomerne veľa biskupov,
(0:05:48)  ktorí prinajmenšom vzdorujú duchu Františkovho
(0:05:50)  démonického dekrétu v Traditionalis Custodes.
(0:05:53)  Nech sa na to pozeráte akokoľvek, je to dobré.
(0:05:56)  Keď ste nikdy nevideli tradičné birmovanie, tak je to úplne nádherné.
(0:05:58)  Navrhujem vám, aby ste zašli na omšu, kde ho vysluhujú, malo by sa konať v tomto čase roka,
(0:06:04)  takže majte oči na stopkách, kedy oznámi termín vaša miestna,
(0:06:07)  alebo kvázi miestna tradičná farnosť.
(0:06:10)  Františkova autorita však slabne, ale je to preto,
(0:06:14)  že všetci svoj zrak už upierajú k ďalšiemu pápežovi,
(0:06:17)  čo môže byť chyba.
(0:06:18)  Mnohí z vás si určite pamätajú,
(0:06:20)  ako v poslednej dekáde pontifikátu Jána Pavla II.,
(0:06:22)  začali médiá každoročne uverejňovať články s otázkou,
(0:06:26)  kto bude ďalším pápežom, či sa pontifikát Jána Pavla II. už skončil a podobne.
(0:06:31)  Vstúpili sme do tejto fázy Františkovho pontifikátu,
(0:06:33)  a tak myslime na to, že František tu s nami pobudne dlhšie,
(0:06:36)  než väčšina ľudí očakáva, ale napriek tomu je zjavné,
(0:06:39)  že mnohí biskupi mu už nevenujú takú pozornosť ako pred Traditionalis Custodes,
(0:06:45)  a obzvlášť zreteľne to badať na článkoch ako je tento,
(0:06:48)  uverejnený v modernistickom plátku Lacroix,
(0:06:50)  ktorý sa pýta základnú otázku: „Kto príde po Františkovi?“
(0:06:55)  Hoci súčasný pápež stále pokračuje v ambicióznom programe liturgií,
(0:06:59)  stretnutí a dokonca aj zahraničných ciest,
(0:07:01)  nepochybne je to záverečná etapa jeho pontifikátu.
(0:07:04)  A to je zaujímavý predpoklad.
(0:07:07)  František by vlastne mohol vydržať ešte ďalších desať rokov,
(0:07:10)  nevyzerá to však tak, že by to väčšina akceptovala,
(0:07:13)  ale otázka kto príde po Františkovi je dôležitá,
(0:07:17)  a v najbližších dňoch sa jej budem podrobnejšie venovať,
(0:07:19)  ak sa neobjaví nejaká šokujúca správa, ktorá to odsunie na neskôr,
(0:07:24)  ale pre našu súčasnú tému, je najpodstatnejšia táto časť správy.
(0:07:27)  V Ríme je rozšírený názor, že Františkov pontifikát sa prakticky skončil:
(0:07:31)  Pápež František nepoľavil vo svojom tempe napriek tomu,
(0:07:36)  že nedávno bol donútený používať invalidný vozík
(0:07:38)  kvôli problémom s jedným zo svojich kolien.
(0:07:40)  A 85-ročný pápež síce môže byť obézny a menej pohyblivý ako v marci 2013,
(0:07:45)  keď bol zvolený za rímskeho biskupa,
(0:07:48)  no zdá sa, že jeho myseľ je bystrá ako vždy.
(0:07:51)  Napriek tomu si vek a telesné postihnutie začinajú vyberať svoju daň.
(0:07:55)  Koncom októbra prekoná Benedikta XVI. ako najstarší pápež v úrade od roku 1903,
(0:08:00)  keď Lev XIII. zomrel takmer päť mesiacov po dosiahnutí veku 93 rokov.
(0:08:05)  Bez ohľadu na to, ako dlho Františkov pontifikát potrvá,
(0:08:08)  nemožno poprieť, že sa nachádza v záverečnej fáze.
(0:08:14)  Myslím si, že ľudia nemôžu poprieť, že je v záverečnej fáze,
(0:08:16)  pretože nikto z nás nevlastní krištáľovú guľu, aby videl do budúcnosti.
(0:08:21)  Ale František s príchodom novembra bude najstarším pápežom
(0:08:23)  na pápežskom stolci, prinajmenšom od smrti Leva XIII. pred 120-mi rokmi.
(0:08:28)  To nie je zanedbateľná vec, ktorú možno prehliadať,
(0:08:31)  a stojí za to popremýšľať o nej vo svetle základnej otázky:
(0:08:34)  Ignorujú biskupi Františka?
(0:08:36)  Je to možné, pretože ak si myslia, že je v záverečnej fáze svojho pontifikátu.
(0:08:40)  Ak je to tak, mohol by to pre nich byť nebezpečný krok,
(0:08:43)  pretože František je dosť pomstychtivý, a neúctu vôbec neznáša dobre.
(0:08:47)  Ale ak ho ignorujú pre jeho vysporiadanie sa s nemeckou synodou,
(0:08:52)  ktorá začína rodiť svoje temné ovocie,
(0:08:54)  ako napríklad tento titulok z Catholic News Agency:
(0:08:58)  Vysokopostavený nemecký kňaz opúšťa Katolícku cirkev.
(0:09:01)  Zvyčajne, keď sa kňaz vzdá viery, nie je to veľká správa,
(0:09:04)  s výnimkou lokálnych novín.
(0:09:05)  Prečo je teda táto správa taká veľká?
(0:09:07)  Pre škandál, ktorý kňaz po sebe zanechal.
(0:09:10)  Z článku: Vysokopostavený nemecký kňaz oznámil,
(0:09:14)  že už nie je katolíkom, a ako dôvod uviedol sklamanie z nedostatku „reforiem“ v Cirkvi,
(0:09:20)  a priznanie, že porušil sľub celibátu.
(0:09:24)  Andreas Sturm, bývalý generálny vikár speyerskej diecézy
(0:09:27)  v juhozápadnom Nemecku, to oznámil 13. mája,
(0:09:31)  informovala CNA Deutsch, nemeckojazyčný spravodajský partner CNA.
(0:09:38)  Sturm, ktorý sa pridal ku nemeckej starokatolíckej komunite,
(0:09:41)  povedal, že „počas rokov stratil nádej a presvedčenie,
(0:09:44)  že sa Rímskokatolícka cirkev môže skutočne zmeniť.“
(0:09:47)  „Zároveň zažívam, aká veľká nádej sa vkladá do prebiehajúcich procesov,
(0:09:52)  ako je napríklad synodálna cesta.
(0:09:54)  Ale už nie som v stave, aby som túto nádej tiež hlásal,
(0:09:56)  a úprimne a čestne sa o ňu delil, pretože som ju už jednoducho stratil.“
(0:10:02)  Bývalý kňaz a v súčasnosti člen extrémne modernistickej schizmatickej skupiny
(0:10:06)  sa tak rozhodol urobiť na sviatok Panny Márie Fatimskej,
(0:10:09)  čo je samo o sebe veľavravné, ale veľavravné je aj jeho uvažovanie.
(0:10:13)  Myslí si, že obmedzenia stanovené Cirkvou kto bude vysvätení, sú nespravodlivé,
(0:10:16)  a mali by sa do nich zahrnúť všetci, ktorých svet chce, aby Cirkev vysväcovala.
(0:10:21)  Požaduje, aby Cirkev akceptovala pravidlá sekulárneho sveta
(0:10:23)  v téme Jamesa Martina, zmenu morálky okolo manželských aktivít,
(0:10:29)  a Cirkev by mali riadiť laici.
(0:10:32)  Inými slovami chce, aby Cirkev dokončila dielo apostázy,
(0:10:35)  a stala sa z nej len ďalšia chradnúca liberálna protestantská denominácia.
(0:10:39)  Nemecká synoda presadzuje presne tento program,
(0:10:41)  pričom František o tom zväčša mlčí, ak neberieme do úvahy jeho slová
(0:10:45)  spred niekoľkých mesiacov, kde synodu a jej ciele schvaľoval.
(0:10:49)  Ale teraz, už bývalý kňaz, má aspoň v jednom ohľade
(0:10:51)  realistickejší pohľad na vec - Cirkev tieto kroky Nemcov nebude akceptovať,
(0:10:55)  a František tiež nie, ktorý, ako som už viackrát povedal,
(0:10:58)  po skončení synody koncom roka 2023 vydá radikálny dokument
(0:11:00)  ako odpoveď na celé toto dianie,
(0:11:03)  ktorý bude pôsobiť umiernenejšie, než to, čo navrhujú Nemci,
(0:11:06)  a zároveň posunie ich záležitosti bližšie k úplnému naplneniu.
(0:11:10)  To je to, čo sa chystá, a hovorím to preto,
(0:11:13)  lebo sa tak stalo pri všetkých ostatných synodách.
(0:11:15)  Stačí, keď si prečítate dokumenty, ktoré vyšli po synode o mládeži,
(0:11:18)  alebo po amazonskej synode, alebo po synode o rodine,
(0:11:21)  alebo po ktorejkoľvek inej z tých, ktoré stojí za to spomenúť.
(0:11:25)  Kardinál Burke sa nedávno vyjadril proti nemeckej synodálnej ceste.
(0:11:28)  Máme tu ďalší prípad toho, keď sa o nemeckej synode hovorí spôsobom,
(0:11:31)  ktorý sa dá uplatniť na celý synodálny proces Cirkvi.
(0:11:35)  Opät z Gloria TV: Podľa Burka sa nemecká synoda snaží
(0:11:39)  prispôsobiť učenie Cirkvi bezbožnému svetonázoru:
(0:11:42)  „To, čo hovoria, je heretické.“
(0:11:44)  Hovorí, že nemecké učenie v téme Jamesa Martina,
(0:11:47)  podľa neho odporuje Biblii a katolíckej viere.
(0:11:50)  Nemeckí biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa zriekli pravdy.
(0:11:53)  Burke hovorí Františkovi, aby ich vyzval,
(0:11:55)  aby sa „zriekli svojej herézy“, a ak to odmietnu urobiť,
(0:11:58)  aby ich potrestal, „aby veriaci vedeli,
(0:12:00)  že títo biskupi ich nevedú v katolíckej viere, ale v nejakom inom učení.
(0:12:04)  Burke vidí v Nemecku repete s Martinom Lutherom,
(0:12:07)  ktoré vytvorí ďalšiu denomináciu nahrádzajúcu katolícku vieru.
(0:12:10)  Varuje, že nikdy predtým nenastal v Cirkvi väčši zmätok.
(0:12:15)  Príčinou tohto zmätku sú tí, ktorí sú povolaní byť učiteľmi viery a pastiermi stáda.
(0:12:20)  Presne tak, ale nemeckí biskupi nie sú jediní, ktorí to obhajujú.
(0:12:27)  V takmer každom štáte sveta sa nájdu biskupi a vplyvní laici,
(0:12:31)  ktorí presadzujú ten istý program.
(0:12:33)  Burkovo zhodnotenie platí pre celú Cirkev,
(0:12:35)  čo nás vracia k prvotnej otázke: Ignorujú biskupi Františka?
(0:12:40)  A hovorím to preto, lebo František povedal veci,
(0:12:42)  ktorými na jednej strane tento ich program podporil,
(0:12:45)  aby sa Cirkev stala liberálnou protestantskou skupinou,
(0:12:48)  a zároveň tiež povedal veci, ktoré sú proti mnohým z týchto ich cieľov.
(0:12:51)  Žiaľ, sú to len reči, ale tejto veci sa budem v najbližších dňoch
(0:12:55)  viac venovať, pretože mnohí ľudia v Cirkvi sa očividne pripravujú
(0:12:58)  na budúceho pápeža, hoci sa až veľmi ponáhľajú.
(0:13:02)  Ale čo si myslíte vy o týchto dnešných správach?
(0:13:05)  Poukazujú na slabnúci Františkov pontifikát,
(0:13:07)  ako to naznačuje článok v Lacroix?
(0:13:09)  Alebo sa tu deje čosi iné, čo nám všetkým uniká, vrátane mňa?
(0:13:13)  Prosím, napíšte mi to do komentárov.
(0:13:15)  Čo si myslíte o Burkovej požiadavke, aby František zakročil?
(0:13:18)  A čo o tom nemeckom kňazovi, ktorý odišiel z Cirkvi,
(0:13:22)  pretože chcel, aby sa Cirkev v podstate úplne sekularizovala?
(0:13:27)  Je konanie nemeckých biskupov v skutočnosti niečo,
(0:13:30)  čo odzrkadľuje väčšie hnutie naprieč všeobecnou Cirkvou?
(0:13:33)  Ja si myslím, že áno, ale zaujímalo by ma, či si to myslíte aj vy.
(0:13:36)  Dajte mi vedieť v komentároch a nezabudnite označiť, že sa vám video páčilo,
(0:13:39)  prihlásiť sa na odber, ak ste tak doposiaľ neurobili, skutočne to pomáha,
(0:13:41)  a ako vždy, modlite sa za Cirkev. Som Anthony Stine.
(0:13:45)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka