Pápež v (Danteho) pekle?

1,868
Milko Kostovič
Neutral

19. Mája bol... sviatok sv. Petra Celestína, pápeža Celestína V., ktorý rezignoval na pápežstvo. 

Jeden z fascinujúcich ľudí našej katolíckej rodinnej histórie. 

Pietro da Morrone, narodený v roku 1215, v oblasti Molise v strednom Taliansku, pochádzal z rodiny roľníkov. Vstúpil do benediktínskeho kláštora a neskôr sa stal pustovníkom. Peter časom viedol spoločenstvo pustovníkov formované podľa predpisov cisterciánskych benediktínov. Bol známy pre svoju posvätnosť a uznávanú schopnosť liečiť. 

Po smrti Mikuláša IV. bol Petrov stolec tri roky prázdny. Pietro bol napokon zvolený "inšpiráciou" v roku 1294. Prijal meno Celestín.

Celestín sa uviedol silným duchovným programom. Vytvoril 12 kardinálov, počet apoštolov, vrátane 5 mníchov. Celestín bol inšpirovaný uvažovaním Joachima de Fiore. Celestín chcel pravdepodobne privítať nový vek Ducha so silným kláštorným rozmerom, v príprave na súdny deň. 

V širšom zmysle dnes možno dokážeme vidieť vzostup "hnutí" a niektoré charizmatické prvky týchto hnutí - pretože sa stále vynárame z hrôz 20. storočia a bojujeme proti diktatúre relativizmu ako súčasti modelu, ktorý sa opakuje v našej histórii po Nanebovstúpení Pána, súdnom dni. Každá generácia vníma, že sa nachádza na konci vekov. Ale to odbočujem.

Chudák pápež Celestín to nedokázal zvládnuť. Abdikoval 13. decembra 1294, iba po 5 mesiacoch vo funkcii pápeža. Kardináli zvolili Benedikta Caetaniho, ktorý prijal meno Bonifác... Bonifác VIII. 

Bývalý pápež-mních, ale znova Peter, utiekol z Ríma a vrátil sa na samotu do kopcovitých oblastí stredného Talianska a Apúlie. Pokúsil sa dostať z Talianska do Grécka, ale v júni 1295 bol zadržaný a privedený k Bonifácovi. Bonifác ho uväznil. Peter Celestín zomrel o rok neskôr 19. mája 1296 a bol pochovaný v L'Aqulia.

Svätorečený bol v roku 1313. V roku 1969 bol odstránený z univerzálneho kalendára Rímskokatolíckej cirkvi, no stále je uctievaný v oblasti Abruzii v Taliansku. Kostol, v ktorom bol pochovaný, bol poškodený pri zemetrasení, ktoré nedávno otriaslo stredným Talianskom. 

Benedikt XVI. navštívil tento kostol. Viac o tom nižšie. 

Dante vo svojej Božskej komédií, v 3. časti Peklo, umiestňuje do pekla niekoho, o kom si myslíme, že by mohol byť Peter Celestín V. Dante ho nazýva "svojim tieňom, ktorý vo svojej zbabelosti urobil veľké odmietnutie". "Veľké odmietnutie" je odmietnutie najvyššieho úradu, ku ktorému by mal človek vystúpiť na tomto svete so všetkými povinnosťami, zodpovednosťami a dôsledkami pre väzby spoločnosti, ktoré tento úrad nesie. 

Spomeňte si, že Božská komédia je okrem iného o vzájomnom vzťahu sekulárneho a posvätného. Dante písal politickú teóriu v Božskej komédii. Jeho peklo je konštruované tak, aby odrážalo spôsob, akým ľudia ubližujú nielen sebe, ale aj väzbám spoločnosti. 

Dante by nenávidel abdikáciu Petra Celestína aj preto, že otvoril cestu pre veľkého Danteho nepriateľa, Bonifáca VIII., ktorým opovrhoval. 

Ak ste nikdy nečítali Božskú komédiu, tak by ste mali. 

Mohli by ste začať s Esolenovou (Časť 1, Peklo TU) alebo možno s verziou Dorothy Sayer (Časť 1, Peklo, TU).  Existuje mnoho výkladov, z ktorých si môžete vybrať. [všetky diely ako audio záznam RTVS sú TU. Odporúčame! Editor]

Keď pápež Benedikt navštívil hrobku pápeža Celestina, tak tam nechal svoje pálium, to prvé, ktoré použil, dlhšie paleo-pálium

Zaujímavé gesto. Ó, moja prorocká duša. 

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.