Anglický súd: Sexuálna orientácia je nadradená náboženstvu!!!

13,287
Kultúra smrti

Eunice a Owen Johnovci

LONDÝN, 28. február 2011 (LifeSiteNews.com) - Kresťanský manželský pár v Anglicku bojuje s komisiou pre adopciu pri mestskej rade, a to po rozhodnutí zakázať im pestúnsku starostlivosť kvôli ich viere a neochote súhlasiť s homosexualitou. Nemôžu sa dokonca odvolať ani na Najvyšší londýnsky súd.

Vo februári 2008 Eunice a Owen Johnovci z mesta Derby podali žalobu na mestskú radu mesta Derby, pretože im bolo odmietnuté zverenie detí do pestúnskej starostlivosti. Vyplynulo to z vyjadrenia páru, že svojim deťom nebudú rozprávať o homosexualite ako o "životnom štýle" a že budú trvať na tom, aby sa ich deti stali súčasťou nedeľných bohoslužieb.

V novembri 2010 požiadali obe strany Najvyšší súd o rozhodnutie, či sú Johnovci schopní pestúnstva alebo či majú byť z pestúnstva vylúčení na základe zákona o rovnosti - a to pre svoju vieru.

Podľa denníka Daily Mail, sudca Minby a sudca Beatson rozhodli, že zákony na ochranu ľudí pred diskrimináciou kvôli ich sexuálnej orientácii "by mali mať prednosť" pred právom nebyť diskriminovaný z náboženských dôvodov.

V ich vyhlásení stálo tiež: "Existuje určité napätie medzi právami na rovnosť z dôvodu náboženskej diskriminácie a tými, ktoré sa týkajú sexuálnej orientácie. Napriek tomu, ak uvažujeme o pestúnstve, poskytovanie rovnosti týkajúcej sa sexuálnej orientácie by malo mať prednosť."

"Miestny orgán môže požadovať aby bol preukazovaný pozitívny postoj voči homosexualite."

Mimo Kráľovského súdneho dvora dnes letničný kresťanský pár, ktorý figuroval ako pestúnsky pár takmer dvadsiatim deťom, povedal novinárom: "Všetko, čo chceme je poskytnúť domov plný lásky všetkým deťom, ktoré to potrebujú. Ako pestúnski rodičia máme dobré výsledky. Ale pretože sme kresťania s tradičným pohľadom na sexuálnu etiku, zrejme sme ako pestúni nevhodní."

Andrea Minichiello Williamsová z Kresťanského právnického centra, ktorá manželský pár zastupuje, v tlačovej správe uviedla, že rozsudok znamená pre kresťanov, ktorí sa držia ortoxného kresťanského pohľadu na rodinu, manželstvo a sexualitu, že budú aj naďalej čeliť ťažkostiam pri získaní pestúnstva a adopcie a súd nepodnikne nijaké kroky na zastavenie alebo zmenu situácie.

"Eunice a Owen boli ponížení a odsunutí na vedľajšiu koľaj. Vládny orgán pre rovnoprávnosť a ľudské práva sa vyjadril, že svojimi tradičnými kresťanskými názormi môžu "nakaziť" deti. O tom, že ich názory môžu deťom skutočne uškodiť sa vyjadril aj britský sudca." povedala Williamsová.

"To, čo sa stalo Jonhnovcom je súčasťou širokého trendu za posledné roky."

"Zákon začal byť interpretovaný sudcami stále viac takým spôsobom, ktorý uprednosňuje práva homosexuálov nad slobodu svedomia. Významné oblasti verejného života sastávajú nedostupnými pre kresťanov, ktorí nechcú urobiť vo svojej viere kompromis. Ak kresťanská morálka škodí deťom a je neakceptovaná štátom, koľko rokov potom máme pred sebou do doby, keď vlastné deti budú kresťanom odnímané?"