1508150233.jpg

Pozvánka na prednášku Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie v Bratislave

311
Kultúra života

Všetci záujemcovia sú pozvaní na prednášku prof. Pawła Bortkiewicza na tému Gender – nástroj neoľavicovej revolúcie. Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra 2017 o 18:00 h v kapitulnej sieni Centra Salvator na Jakubovom námestí 4 – 5 v Bratislave. Vstup je voľný, tlmočenie do slovenského jazyka je zabezpečené. 

Prof. Paweł Bortkiewicz je profesor morálnej teológie na teologickej fakulte Univerzite Adama Mickiewicza v Poznani (Poľsko), riaditeľ centra pre etiku UAM, prednáša aj na ďalších poľských vysokýich školách. V roku 2015 bol poľským prezidentom Andrzejom Dudom menovaný za člena Národnej rady rozvoja. Je autorom mnohých kníh a akademických publikácií, dlhodobo pracuje s poľským katolíckym Rádiom Maria a katolíckou televíziou TRWAM.